Kildesortering på arbeidsplassen: Eiendom

Kildesortering på arbeidsplassen: Eiendom

Skrevet av Franzefoss
07. jan 2021 | 5 min read

Kildesortering på arbeidsplassen: Eiendom

Den klare sammenhengen mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft gjør at stadig flere byggeiere, driftssjefer og eiendomsforvaltere gjør tiltak som bidrar til å redusere miljøbelastningen fra eiendomsporteføljen, bl.a. god kildesortering og avfallshåndtering.

I denne artikkelen ser vi nærmere på fordelene ved å ha høy kildesorteringsgrad i byggene dine, og gir deg noen enkle tips til å øke sorteringsgraden.

 

Typiske avfallstyper i handel og eiendom

Målsetningen om optimal kildesortering i dine eiendommer forutsetter at du først kartlegger hvilke avfallstyper du har. For et eiendomsselskap er det typisk matavfall, glass og metall, plast- og pappemballasje, og dessuten EE-avfall (alle produkter som går på strøm eller batteri). Husk at farlig avfall skal lagres og håndteres på en forsvarlig måte, noe vi tar for oss i dette innlegget.

Deretter er det viktig å få oversikt over hvilke mengder av de ulike avfallstypene bedriften din produserer. Det er aldri gøy å kildesortere eller kaste avfall i en beholder som er for liten eller stappfull. Sørg derfor for å ha store nok beholdere til de avfallstypene dere produserer mest av, og som tar mest plass.

I våre sorteringsguider kan du lese mer om hvordan man kildesorterer de ulike avfallstypene.

Les også: Dette bør du vite om kildesortering

 

Økonomiske fordeler ved høy sorteringsgrad

God kildesorteringsgrad er kostnadsbesparende. Usortert restavfall er en av de mest kostbare avfallstypene man kan kvitte seg med. Med riktig kildesortering får du lavere avfallskostnader, noe som igjen vil bidra til lavere felleskostnader for leietakere.

I et konkurranseutsatt marked gjør lave felleskostnader at eiendommen din blir mer attraktiv for leietakere. En høy kildesorteringsgrad forsterker dessuten merkevaren og miljøprofilen.

Samtidig er det visse utfordringer knyttet til det å opprettholde en god sorteringsgrad i kontor- og forretningsbygg. Det er mange ulike leietakere, med varierende grad av bevissthet rundt verdien av et velfungerende avfallssystem.

 

Hva kan du gjøre for å øke sorteringsgraden?

Eiendomsforvaltere og driftssjefer jobber gjerne med eksisterende bygningsmasse, og må forholde seg til byggene slik de er i dag. I gamle bygg er det ofte små avfallsrom og vanskelig å få plass for ønsket antall avfallsbeholdere. 

En av løsningene på plassmangel er å bruke komprimatorer og emballasjepresser for blant annet blandet avfall, bølgepapp og plastfolie. Slikt komprimerende utstyr kan være fornuftige løsninger i bygg med store avfallsvolum, slik at det tar lengre tid å fylle opp beholdere og antall transporter reduseres.

Les også: Slik kommer du i gang med å øke sorteringsgraden

 

Tre enkle grep for bedre og økt kildesortering

 

1. Hold avfallsrommet ryddig og rent!

Selv om det kan høres ut som en liten ting, er det viktig å holde sorteringsområdene rene og ryddige. Dette innebærer at du setter av nok plass til et funksjonelt og friksjonsfritt sorteringsområde. 

Er det enkelt å komme frem til de enkelte avfallsbeholderne, vil dette øke sjansen for at ansatte benytter seg av det. Rotete avfallsrom med dårlig skilting eller beholdere av feil størrelse fører til rot og lavere sorteringsgrad.

Les mer: 5 gode tips til et ryddigere avfallsrom

 

2. Ha god merking av containere og avfallsbeholdere

For å få leietakerne og deres personale til å kildesortere riktig, er god merking viktig. På hver beholder bør det være et skilt som sier hvilken avfallstype som skal kastes i beholderen. Over hver beholder bør det i tillegg henge en plakat som beskriver avfallstypen, og hva som ikke skal kastes i beholderen. Det gjør det raskt og effektivt, og til og med lærerikt, å kaste avfall på avfallsrommet.

I de større byene er det stor gjennomtrekk av folk og mange brukere, og det kan være behov for informasjon på flere språk.

 

3. Få frem at riktig kildesortering fører til god økonomi og god trivsel

For at alle skal ta sin del av ansvaret for god sorteringsgrad, er det viktig at du som byggeier, driftssjef eller forvalter tydelig kommuniserer sammenhengen mellom riktig avfallshåndtering og lavere felleskostnader. Leietakere må på sin side sørge for tilstrekkelig informasjon og opplæring for egne ansatte. Dette bidrar til en felles forståelse av hvordan avfallsløsningene fungerer i byggene dine. Her kan du lese om alt du trenger å vite om avfallshåndtering og kildesortering.

 

Click me

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her