Slik kommer du i gang med å øke sorteringsgraden


Slik kommer du i gang med å øke sorteringsgraden

Franzefoss | 11. mar 2020
3 minutter lesetid


Sorteringsgrad kan brukes som måltall for evnen til å sortere avfall. Tallet som oppgis angir prosenten material- og energigjenvinning av totalmengden avfall, og målet er å komme så nært 100 prosent som mulig. 

I tillegg til at riktig avfallssortering er et godt miljøtiltak, er det store økonomiske besparelser i å sortere riktig og mest mulig. Mesteparten av avfallet som ikke blir sortert, havner i restavfallet, en fraksjon du må betale for å levere fra deg. I tillegg vil god kontroll på avfallshåndteringen lette rapporteringsarbeidet, og sikre at bedriften imøtekommer de gjeldende lovkravene. 

 

Prosjektér for å øke sorteringsgraden

En forutsetning for å lykkes med å sette fokus på riktig avfallshåndtering, er at alle ansatte er med på laget. Når vi introduserer noe nytt, noe som bryter med de allerede etablerte rutinene, er det naturlig at man blir møtt med noe skepsis. Ved å innføre sorteringssystemet som et prøveprosjekt som i etterkant skal evalueres av alle involverte, vil det øke de ansattes eierskap til prosessen, noe som kan medvirke til å redusere skepsis og eventuell motstand. 

Samtidig bør du sørge for å ha statistikken i orden og spore alle endringene som skjer, slik at du har gode tall å vise til ved slutten av prosjektet. 

 

Lag gode innførings- og opplæringsdokumenter

De fleste bedrifter vil i løpet av året ha behov for vikarer og deltidsansatte, enten på grunn av sykdom, ferie eller kursavvikling. La sorteringssystemet og -rutinene som er etablert i bedriften, være en like naturlig del av opplæringen som eventuelle maskiner eller annet utstyr vikarene skal lære seg å bruke.

Ved å ha et tydelig visuelt system og opplæringsdokumenter og veiledere som gjør det enkelt å forstå, vil ikke sorteringsgraden lide i perioder med ansatte som ikke er vant med sorteringssystemet.

Et godt tips er å lage en sorteringsguide som er tilpasset nettopp din bedrift. På den måten trenger ikke ansatte å lete gjennom utallige sider med oppslag om avfallstyper som ikke er relevante for det de holder på med. 

 

Hold avfallsområdene ryddige og rene

Selv om det kan høres ut som en liten ting, er det viktig å holde sorteringsområdene rene og ryddige. Med dette menes også å sette av nok plass til et funksjonelt og friksjonsfritt sorteringsområde. Er det enkelt å komme frem til de enkelte beholderne, vil dette øke sjansen for at ansatte benytter seg av det.

 

Lag en god internkultur rundt sortering

Motivasjon er en nøkkelingrediens for å lykkes med omlegging av rutiner. Ved å lage en internkultur der det blir gøy å bidra, vil resultatene komme raskere. Vi skal aldri undervurdere gevinsten av å spille på folks konkurranseinstinkt, og med en så målbar aktivitet som avfallshåndtering, finnes det mange grep du kan benytte deg av for å oppmuntre de ansatte.

Visuelle grafer som viser økningen i sorteringsgrad etter en gitt periode, er både nyttige og morsomme å følge med på. Be de ansatte om innspill og forslag til tiltak for å fortsette den gode økningen dere vil se. Kanskje kan du lokke med premiering når dere oppnår et visst mål? 

 

Sett et ambisiøst, men realistisk mål

Det er lett å bli revet med i oppstarten av et prosjekt, men her lønner det seg å ta det steg for steg. Sett overkommelige mål som faktisk kan nås innen rimelig tid, slik at de ansatte jevnlig vil oppleve at innsatsen deres er verdt noe, og at bidragene deres gjør en forskjell. 

Ønsker du veiledning eller opplæring i hvordan du kan tilrettelegge for mest mulig effektiv sortering og høyest mulig sorteringsgrad i din bedrift, hjelper vi deg gjerne med det. 

 

Click me

 

Andre leste også