Sorteringsguider

Det finnes ikke én standard løsning for hvordan avfall skal sorteres. Hva som lønner seg for den enkelte, kommer an på en rekke faktorer; hva slags avfall som genereres i hvilke mengder, hvilken plass som er til rådighet for beholdere og utstyr, avstand til mottaksanlegg, tømmefrekvens, og sist, men ikke minst, hvilke nedstrømsløsninger som finnes. 

Vi har laget noen generelle sorteringsguider som kan brukes som utgangspunkt for å lage en skreddersydd løsning til din bedrift.

byggavfall
Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen genererer store mengder avfall. Mye av dette er farlig dersom det kommer på avveie.

matavfall
Hotell og restaurant

En optimal avfallsløsning for et hotell- og restaurantbransjen omfatter alt fra kildesortering på hvert enkelt hotellrom til viktige funksjoner som kjøkken, resepsjon og bar.

sikkerhetsmakulering-3-1060x350
Handel og eiendom

Noen er flinkere enn andre til å kildesortere. Å opprettholde en god sorteringsgrad kan dermed være en utfordring i kontor- og forretningsbygg.

industri og verksted
Industri og verksted

Industribedrifter har gjerne store mengder av en eller noen få avfallstyper, mens verksteder gjerne har mye farlig avfall.

Lager og logistikk web sorteringsguide
Lager og logistikk

Med de riktige sorteringsløsingene kan du opprettholde god sorteringsgrad på lageret.

park-og-hageavfall-2-1060x350
Borettslag og sameier

God kildesortering er ikke bare viktig for miljøet, det kan også spare borettslaget for renovasjonsgebyr og kostbar lovpålagt opprydding.

avfallssekk
Avfallssekk

Avfallssekker er egnet for deg med liten plass eller behov for ekstra sortering i tillegg til container.