8. desember 2021

Slik velger du riktig samarbeidspartner for håndtering av farlig avfall

Del dette innlegget
Slik velger du riktig samarbeidspartner for håndtering av farlig avfall
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Lurer du på hva du bør tenke på når du skal velge samarbeidspartner for håndtering av det farlige avfallet bedriften din produserer? 
Farlig avfall er avfall som kan skade mennesker, dyr og miljøet hvis det får lov til å forurense omgivelsene. Derfor er det viktig at det håndteres på en trygg og forsvarlig måte.
Her kommer vi med noen tips til noen spørsmål du bør stille i prosessen med å finne riktig samarbeidspartner for håndtering av farlig avfall.  
 

Kan avfallsmottakeren hjelpe deg med å definere hva som er farlig avfall og hvilke typer farlig avfall din bedrift produserer?

Det er mange produkter som regnes som farlig avfall som du kanskje ikke har tenkt på som farlig. Disse produktene er det viktig å få oversikt over, slik at du kan håndtere det avfallet bedriften din produserer på en forsvarlig måte. Det er viktig at din avfallsmottak er kan regelverket og kan hjelpe deg med å definere hva som er farlig avfall.
 
Produkter som er definert som farlig avfall, inneholder stoffer som på den ene eller andre måten utgjør en risiko for mennesker, dyr og miljøet rundt oss. Det kan være brannfarlige, oksiderende, etsende, giftige eller lite nedbrytbare stoffer som vi ikke ønsker skal komme på avveier. 
 
 
 Noen eksempler på produkter som defineres som farlig avfall er: 
 • baderomspanel med pentaklorfenol
 • trevirke impregnert med kreosot, kobber og/eller kobber/krom/arsen.
 • isolerglassruter med klorparafiner eller PCB.
 • asbest
 • produkter som inneholder kvikksølv, for eksempel kvikksølvtermometer, barometer, vippe- og nivå brytere
 • maling, lim og lakk som er klassifisert som farlig avfall 
 • olje- og fettavfall 
 • lysstoffrør
 • usorterte småbatterier
 • spraybokser
 • gassflasker inkluder brannslokkingsapparater
 • elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), tekstiler fra institusjoner, transportmidler og lignende som inneholder bromerte flammehemmere. 
 • isolasjonsskum av polyuretan eller ekstrudert polystyren
 
 

Kan avfallsmottakeren hjelpe deg med innsamling og oppbevaring av farlig avfall?

Farlige avfall må oppbevares utilgjengelig for andre. Dette innebærer for eksempel at du må låse det farlige avfallet inn i godkjent skap eller container.
Produserer din bedrift mer enn 1 kg farlig avfall, skal dette leveres til godkjent avfallsmottak. Dette må gjøres én gang i året som et minimum, og er regulert i avfallsforskriften.
 
Ved feil håndtering av det farlige avfallet, kan myndighetene pålegge bedriften din bøter og kostnader knyttet til opprydding, så det er best og være “føre var” og sørge for gode prosesser rundt håndteringen av farlig avfall fra avfallet “oppstår” til det deponeres hos en avfallsleverandør til destruksjon og/eller gjenvinning. 
Kan avfallsmottakeren hjelpe deg med deklarering av det farlige avfallet?
 
Deklarering av farlig avfall vil si at du må fylle ut et deklareringsskjema. Dette finnes på nettsidene avfallsdeklarering.no. Der du kan lese mer om hvem som har plikt til å deklarere avfall, hva som skal deklareres og hvorfor det skal deklareres. 
 
Kort fortalt handler det om at myndighetene skal ha oversikt over det farlige avfallet som finnes. Skjema du fyller ut er også din dokumentasjon på at bedriften din har oppfylt pliktene sine i forhold til levering av farlig avfall. Deklareringsskjema gir nødvendige opplysninger om avfallet, slik at alle som skal håndtere og transportere avfallet, kan gjøre det på en sikker måte.
 
Du kan gi avfallsmottaket din fullmakt til å deklarere på vegne av deg, da vil du alltid være sikker på at skjemaet fylles ut korrekt. Vi minner om at en slik fullmakt ikke fritar avfallsprodusenten fra leverings- og deklareringsplikten.
 
 

Hvor mye av jobben med det farlige avfallet gjør avfallsmottakeren?

Dette er kanskje det viktigste spørsmålet du bør stille deg ved valg av samarbeidspartner. Ikke alle avfallsmottakere kan hjelpe deg gjennom alle ledd i prosessen, og det kan variere hvor stor kapasitet avfallsleverandør til enhver tid har. 
Ved valg av samarbeidspartner for håndtering av farlig avfall, bør du i tillegg tenke på at du velger en leverandør som har anlegg i nærheten, slik at transport ikke blir en stor kostnad.
 

Franzefoss kan hjelpe deg

Franzefoss kan hjelpe deg med farlig avfall. Vi er en trygg samarbeidspartner gjennom hele prosessen:
 
 • Rådgivning og kartlegging av farlig avfall
 • Utleie av godkjente beholdere til oppbevaring av farlig avfall
 • Deklarering av farlig avfall og dokumentasjon iht. lover og regler
 • Trygg og sikker innsamling 
 • Transport av farlig avfall til godkjente avfallsmottak
 • Trygg og miljøvennlig behandling av farlig avfall
Vi sørger også for at det farlige avfallet i så stor grad som mulig gjenvinnes. Hvis ikke dette er mulig påser vi at det farlige avfallet deponeres eller destrueres på en forsvarlig måte.
 
Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next