Hvordan lagrer jeg farlig avfall?

Hvordan lagrer jeg farlig avfall?

Skrevet av Franzefoss
27. mai 2020 | 3 min read

Hvordan lagrer jeg farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Det må lagres, håndteres og behandles på en forsvarlig måte for ikke å føre til alvorlig forurensing eller skade på mennesker, dyr og miljøet.

Forurensingsloven  og avfallsforskriften sier at det er avfallsprodusenten, den som genererer avfallet, som har ansvaret for å lagre farlig avfall på en sikker måte, men de stiller ingen konkrete krav til hvordan det skal gjøres. Likevel er det noen forholdsregler som bør tas for å unngå skader på byggeplassen eller uforutsette utgifter i bedriften.


Lagre det farlige avfallet i et låsbart rom

Ikke bland farlig avfall med andre typer avfall, og oppbevar det utilgjengelig for uvedkommende. Et låsbart rom med god skilting om både inndeling, type avfall og farer er å anbefale. Lagrer du det farlige avfallet i høyden, bør det flytende avfallet lagres nederst i tilfellet det oppstår en lekkasje. Avfallstyper som kan reagere med hverandre bør ikke oppbevares i nærheten av hverandre.

Riktig verneutstyr bør også være lett tilgjengelig og godt skiltet i et slikt rom. Det viktigste er å beskytte hender, ansikt og øyne, men gassmaske bør også brukes dersom avfallet avgir gasser.

Informer alle ansatte om at dere produserer farlig avfall, hva slags typer farlig avfall dere produserer, hvor de kan lagre det og risikoer knyttet til avfallet.

Gå til oversikt over avfallstyper 


Oppbevar avfallet i hel og tett emballasje

Det beste er å lagre det farlige avfallet i originalemballasjen. Da er du sikker på at avfallet oppbevares i egnet emballasje. Dessuten inneholder originalemballasjen merking om avfallet som kan være nyttig informasjon for de som skal håndtere avfallet senere og gjør dessuten deklareringen (internlenke til «Hvordan deklarerer jeg farlig avfall?») mye enklere.

Har du ikke mulighet til å lagre avfallet i originalemballasjen, er det viktig at du oppbevarer det i hel og tett emballasje. Oppbevar det i UN-godkjent emballasje så langt det lar seg gjøre og så tidlig som mulig. Det reduserer risikoen for uheldige reaksjoner med annet avfall, brann eller personskade. Dessuten sparer det deg for utgifter knyttet til omemballering når avfallet skal fraktes bort.

Ha prosedyrer og regelmessige øvelser

Dersom det skulle oppstå søl eller spill, er det lurt å ha prosedyrer på hvordan det skal håndteres. Dette bør inkludere varsling, oppsamling og håndtering av oppsamlet avfall og eventuell evakuering. Er du usikker på om det er sikkert å samle opp avfallet uten fare for egen sikkerhet, bør du kontakte en innsamler av farlig avfall som har utstyr og kompetanse til å håndtere kjemikalier.

Lever avfallet til et godkjent mottak

Når lageret av farlig avfall begynner å fylle seg opp, deklarerer du avfallet og leverer det til en godkjent mottaker.

Les også: Dette bør du vite om avfallshåndtering

 

Click me

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her