Hva kan kastes i restavfall?

Del dette innlegget
Hva kan kastes i restavfall?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

«Restavfall», «blandet avfall», «usortert avfall» og «avfall til sortering» er begreper som brukes om avfall som må ettersorteres på et avfallsanlegg. Når avfallet ankommer avfallsanlegget foretas en visuell kontroll før gjenvinnbart materiale blir utsortert. Delene av avfallet som ikke er egnet for materialgjenvinning blir prosessert til en brennbar avfallstype som brukes til energigjenvinning. Avfall som verken kan material- eller energigjenvinnes leveres til et godkjent deponi.

Det krevende arbeidet med ettersortering og videreprosessering gjør at restavfall er en av de mest kostbare avfallstypene en bedrift kan levere inn. Baseres avfallsløsningen din kun, eller mest, på restavfall er nok tiden derfor moden for å bestille en befaring eller søke råd hos avfallsaktøren din. Ofte er det lønnsomt å kildesortere avfallet fremfor å levere det usortert. Enkelte avfallstyper har til og med en positiv verdi når det leveres kildesortert siden avfallet kan gjenvinnes og bli til nye produkter!

 

Les også: Slik kan bedriften din redusere avfallsvolumet

 

Hva kan jeg ikke kaste i restavfall?

Grunnet hensyn til miljø, sikkerhet eller myndighetskrav skal følgende ikke kastes i restavfall:

 • Farlig avfall (f.eks. maling, batterier, impregnert trevirke etc.)
 • Radioaktivt avfall
 • Smittefarlig avfall
 • Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
 • Dekk
 • Gips
 • Beholdere for gass
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Tunge masser (betong, takstein, etc.)
 • Ugjennomsiktige søppelsekker
 • Isolasjon (lokale variasjoner kan forekomme. Kontakt ditt lokale gjenvinningsanlegg)

Les også: Disse sorteringskravene fra myndighetene gjelder fra 2023

 

Økt kildesortering

Selv om du forholder deg til reglene for restavfall er det likevel mye du kan kaste i restavfallet, men som du kanskje har forstått kan det ofte være smart å redusere mengden avfall levert som restavfall.

Ikke bare kan det være økonomisk fordelaktig, men bedriften din kan også øke sorteringsgraden sin og bidra til et mer positivt miljøregnskap.

Er du blitt inspirert til å ta en titt i restavfallet ditt, eller lurer på om du har beste avfallsløsning? Kontakt oss for en hyggelig prat!

Kontakt Franzefoss Gjenvinning

Del dette innlegget