Slik kan bedriften din redusere avfallsvolumet

Del dette innlegget
Slik kan bedriften din redusere avfallsvolumet
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Å redusere avfallsmengden bedriften din produserer viser at tar dere samfunnsansvar, bygger en sterkere merkevare og avfallskostander vil gå ned. Men hvordan kan bedrifter minske avfallsmengden?

Her gir vi deg noen gode tips.
Øverst i avfallspyramiden finner vi avfallsreduksjon. Dette henger tett sammen med Norges mål om å produsere mindre avfall, og er et viktig element i den sirkulære økonomien. Den sirkulære økonomien baserer seg på at naturressurser og produkter skal forbli i verdikjeden lengst mulig. Produktet blir brukt om igjen, reparert, forbedret eller materialgjenvunnet, og avfall blir råstoff til ny produksjon.

Les mer: Nye krav til kildesortering 

Det viktige kontrollspørsmålet

«Hva kaster vi mye av i dag – og kan mengden reduseres?» er kanskje det viktigste kontrollspørsmålet du bør stille deg selv i prosessen rundt avfallsreduksjon.

Uansett hvilken bransje eller avdeling du tilhører er kontrollspørsmålet nyttig. Noen enkle bransjeeksempler:

 • Byggeprosjekter
  • Vær nøye når det bestilles byggevarer.
   • Undersøk om prekapp av enkelte materialer kan være et alternativ.
   • Ikke bestill materialer i ugunstige størrelser/lengder som fører til mye avkapp.
  • Unngå avfall som følge av slurv.
   • Mål nøye og planlegg godt så unngår du mye materialsvinn som følge av feilkapp.

 

 • Verksted/industri
  • Forsøk å reduser mengden emballasje.
   • Undersøk om det kan være et alternativ å bestille opp produkter det brukes mye av i større emballasje. F.eks. Frostvæske; én IBC-tank kan erstatte ca. 250 stk. 4L-kanner. 

  • Bruk opp alle rester.
   • Sørg for at alt produkt i tuben, patronen eller boksen er brukt opp før det åpnes nytt produkt. 

  • Vær nøye med oppbevaring av produkter.
   • Ofte står det om anbefalt oppbevaring på emballasjen – følg denne anbefalingen så unngår du å kaste produkter som følge av redusert holdbarhet grunnet dårlig oppbevaring. 

 


Kontakt avfallsaktøren din

Involver avfallsaktøren din tidlig i prosessen. En god avfallsaktør skal kunne veilede deg slik at du kan minske avfallsmengden. Etter at avfallet har oppstått er det ofte for sent å iverksette de virkelig effektive tiltakene.

Avfallsanalyse

Når gikk du sist gjennom avfallet bedriften din produserer? Et dykk ned i avfallsbeholderne kan gi deg god innsikt i tiltak bedriften din kan gjøre for å redusere det totale avfallsvolumet. 

Avfallsrapport

Avfallsrapporten kan brukes aktivt i arbeidet med avfallsreduksjon. Rapporten du får fra avfallsaktøren viser sortering og innlevering av avfall, og dokumenterer hvordan avfallet ble sortert, hvilke mengder det er snakk om og hva slags avfallstyper som ble kastet.

Engasjer ansatte

Sørg for at avfall og gjenvinning får oppmerksomhet. Rapporter og analysearbeid har liten hensikt om de som bruker avfallsløsningene ikke er informert og med på prosessen. Bruk interne kanaler og aktuelle møter der dere tar opp hva som er målene til bedriften og fremgangen. Be gjerne om innspill fra ansatte: kanskje har kantineansatte gode forslag til hvordan de kan unngå matsvinn? Et annet tiltak kan være å inviter representant fra gjenvinningsselskapet til et informasjonsmøte for alle i bedriften.

Gjør kildesortering enkelt og innbyende. Sørg for at avfallsbeholdere har riktig merking og sorteringsguide lett tilgjengelig. Flere bedrifter velger å gi avfallsrommet et løft gjennom malte vegger og fokus på gjenvinning fremfor søppel.  

Ha tålmodighet
Hvis det tar litt tid før du ser resultater kan det være fordi at du generelt er i god rute allerede – da tar ofte litt tid før «finjusteringene» blir målbare og kommer frem i avfallsrapportene.

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next