God kildesortering på kontoret

Del dette innlegget
God kildesortering på kontoret
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Kildesortering på jobben bidrar til en mer ryddig og strukturert arbeidsplass og gir signaler om miljøprofilen til bedriften. Med økt sorteringsgrad bidrar dere også til at Norge når bindende EU-mål for forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet.

I dette blogginnlegget gir vi noen eksempler på håndtering og gjenvinning av de vanligste avfallstypene som bør kildesorteres i et kontorbygg.


Papp og papir

Brevpapir/kopipapir, konvolutter, bølgepapp, aviser, tidsskrifter, skylt drikkekartong, eggekartong og reklame er eksempler på hva som kan kastes i papp- og papirbeholderen for at det skal kunne gjenvinnes. 

Papir gjenvinnes til nytt papir. Brunt papir, bølgepapp og kartong gjenvinnes til ny papp.

 

Sikkerhetsmakulering

Avfall som inneholder sensitive og konfidensielle opplysninger, må sikkerhetsmakuleres. Dette kan være dokumenter og lagringsmedier som inneholder personopplysninger, kontoopplysninger eller avtaler, informasjon som kan være av interesse for konkurrenter eller media, informasjon som kan skade bedriftens renomme eller informasjon som kan utnyttes av kriminelle og dermed gi økonomiske konsekvenser.

Husk at det alltid skal benyttes spesielle beholdere merket med "sikkerhetsmakulering", og som er utstyrt med innkastslisse og låst med nummererte sikkerhetsplomber. Vi benytter kun klarert personale, og makuleringen foregår inne i et låst og videoovervåket lagerbygg, enten på vårt anlegg eller hos Sikkerhetsmakulering AS.

Makulert papir leveres som råstoff til ny papirproduksjon.

Les også: Hvilke krav stilles til sikkerhetsmakulering?

 

Glass og metallemballasje

Klart eller farget flaskeglass, syltetøyglass, hermetikkbokser og annen glass- og metallemballasje kan kastes i beholderen for glass og metallemballasje.

Glass og metall kan gjenvinnes uendelig antall ganger. Resirkulert glass brukes som råstoff til glassopor og til å lage nye glassprodukter. Gjenvunnet knust glass benyttes også til blant annet refleks i trafikkskilt. Metall gjenvinnes til nytt metall.

 

Matavfall

Kjøkken- og matavfall fra kantinen og ellers på kontorbygget, som skrell, skrotter, grut, eggeskall, brød, frukt, bein, nøtteskall, rekeskall, etc.

Matavfallet leveres til produksjon av biogass eller komposteres og blir til jordforbedringsprodukter.

 

EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) omfavner alt avfall som går på strøm eller batteri, bruker eller leder strøm. Kabler og ledninger, datamaskiner, telefoner og kontorutstyr, lyd- og bildeutstyr, lyskilder montert i armatur og elektrisk og elektronisk verktøy er eksempler på EE-avfall.

Når EE-avfall blir sortert riktig og levert til godkjent mottak, blir over 90 prosent av avfallet gjenbrukt eller materialgjenvunnet. Resten av avfallet benyttes til energigjenvinning.

Les også: Gjenvinn elektriske og elektroniske produkter

 

Småbatterier

Dette kan være en blanding av farlige og ikke-farlige små batterier, for eksempel husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende.

De miljøskadelige batteriene går tilbake til batteriprodusentene. Blyet i blybatteriene brukes i produksjon av nye batterier. Kadmium fra kadmiumholdige batterier går også i et lukket kretsløp og brukes blant annet i produksjon av nye batterier. Av de batteriene som ikke er miljøskadelige, gjenvinnes de stoffene som det er mulig å gjenvinne. Noen av stoffene i batterier kan brukes på nytt mange ganger, og ved å gjenvinne disse stoffene reduserer vi behovet for jomfruelige materialer.

Les også: Hvem har ansvaret for deklarering av farlig avfall?

 

Jern og metaller

Alle typer metall, både magnetisk og umagnetisk, kan sorteres som jern og metaller. Aluminium, tomme og tørre malingsbokser, jern og rustfrie og syrefaste materialer er eksempler på dette.

Metall og gjenvinnbare metalldeler smeltes om og videreforedles på smelteverk i Norge og i utlandet. Gjenvunnet metall blir til viktige råvarer i industrien, og brukes i produksjonen av nye metallprodukter.

 

Lyspærer

Alle typer lyskilder som sparepærer, glødepærer, damplamper, LED-pærer og kvikksølvlamper samles skal samles inn i en egnet oppsamlingsenhet (kasse eller tønne), og håndteres/emballeres slik at de ikke knuses. 

Metall og glass gjenvinnes til råvarer, mens kvikksølvet deponeres i godkjent gruvedeponi.


Plastfolie, emballasje

Plastfolie (LDPE) emballasje er myk plast som brukes til blant annet plastposer, sekker, bobleplast, krympeplast og strekkfolie. 

Klar plastfolie er mye mer anvendbar enn farget folie, og materialgjenvinnes til nye plastprodukter som for eksempel bæreposer og søppelsekker. 

Farget plastfolie materialgjenvinnes til nye plastprodukter som bæreposer, søppelsekker og bygningsmaterialer.

 

Restavfall (blandet avfall)

Restavfall er ordinært avfall som ikke er egnet til gjenvinning, eller som må sorteres før gjenvinning. Det er viktig å huske på at blandet avfall ikke er «alt mulig». Det er visse gjenstander vi ikke ønsker oss sammen med blandet avfall på grunn av miljø og sikkerhet. Kaster du noe feil i restavfallet vil det bli klassifisert som avvik, og dette kan føre til ekstra kostnad for deg som er kunde.

Når avfallet kommer til mottaksanlegget, blir det sortert ut fra hva som kan gå til materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponi.

Les også: Våre bransjeløsninger 

 

Hvordan håndteres avfallet i bedriften din?

En avfallsløsning for din bransje skal tilfredsstille mange mennesker med ulik kunnskap om kildesortering. Da gjelder det å skreddersy avfallshåndteringen i avfallsrommet - og ikke minst - ellers i bygget der folk oppholder seg. Samtidig må logistikken rundt tømming og henting gå av seg selv, slik at ansatte kan bruke tid på den daglige driften.

Med riktig samarbeidspartner med på laget kan du unngå økonomiske overraskelser og være trygg på at myndighetenes strenge krav til kildesortering og gjenvinning av avfallet blir ivaretatt.

God kildesortering bidrar til både økt sorteringsgrad og at bedriften din når sine miljømål. Og jo mer du kildesorterer, desto lenger holder ressursene seg i kretsløpet. På den måten sparer vi både energi og uttak av nye naturressurser.

 

Del dette innlegget
New call-to-action