Gjenvinn elektriske og elektroniske produkter

Del dette innlegget
Gjenvinn elektriske og elektroniske produkter
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Ser du symbolet under, på et produktet betyr det at det skal sorteres som ee-avfall. Å gjenvinne elektriske og elektroniske produkter er svært miljøvennlig, og sparer miljøet for store mengder CO2. Ved å la elektriske og elektroniske produkter som gamle mobiltelefoner ta del i en sirkulær økonomi, kan vi nemlig redusere utvinningen av nye råmaterialer.

ee-avfall-spann-med-kryss-over

EE-avfall står for elektrisk og elektronisk avfall, og omfavner alt avfall som går på strøm eller batteri, bruker eller leder strøm. Faktisk blir over 85% av alt EE-avfall i Norge innsamlet og materialgjenvunnet.

EE-avfall må sorterer riktig da det lett antennelig og er årsaken til mange branner på avfallsanlegg. I tillegg kan elektrisk og elektronisk produkter inneholde miljøgifter og skadelige stoffer som kvikksølv.

I elektriske og elektroniske produkter finnes det også sjeldne jordmetaller som kobolt, ruthenium, neodymium og praseodymium. Disse jordmetallene er identifisert som kritiske ressurser som vi står i fare for å gå tom for.

Leveres de elektriske og elektronisk produktene til et avfallsanlegg kan vi gjenbruke jordmetallene og å gjenbruke jordmetallene i stedet for å utvinne nye.

Les også: Bestill godkjente beholdere til EE-avfall


Dette er EE-avfall

 • Husholdningsapparater
 • Kabler og ledninger
 • Datamaskiner, telefoner og kontorutstyr
 • Lyd- og bildeutstyr
 • Leker, fritids- og sportsutstyr
 • Fastmontert utstyr for oppvarming, airconditioning og ventilasjon
 • Salgsautomater
 • Lyskilder montert i armatur og belysningsutstyrMedisinsk el-utstyr
 • Overvåkings- og kontrollsystemer
 • Elektrisk og elektronisk verktøy


EE-avfall kan sorteres i mange avfallstyper, og her er de vanligste: Kabler og ledninger,  småelektronikk, lystoffrør, store husholdningsapparater og blandet EE-avfall. Avfallet skal samles inn i egnede og godkjente enheter som bur, pallekarmer, eller kasser.

Disketter, CD- og DVD-er, minnepinner og harddisker er også EE-avfall og sorteres som digital sikkerhetsmakulering. Her benyttes spesielle beholdere merket med "sikkerhetsmakulering", som er utstyrt med innkastslisse og låst med nummererte sikkerhetsplomber.

 

Les også: Hvilke krav stilles til sikkerhetsmakulering?

 

Batterier er ikke ee-avfall

Batterier er farlig avfall, og skal ikke sorteres som EE-avfall. Skal du kaste elektrisk og elektronisk produkter som går på batteri må batterier være i produktet, eller fjernes og sorteres i egnen beholder for batteri. Vær oppmerksom på at batterier er farlig avfall og skal deklareres. 

 

Les også: Slik deklarerer du farlig avfall

 

Krav til sikker oppbevaring av EE-avfall


Det er avfallsforskriftens kapittel 1 som stiller krav til håndtering av EE-avfall:

 • Det skal være adskilt fra annet avfall
 • Det skal ikke virke skjemmende
 • Det skal ikke utgjøre noen fare for dyr og mennesker
 • Det skal være innelåst hvis det kan inneholde sensitiv informasjon


Miljødirektoratet anbefalte at det innføres enda tydeligere krav om at ødelagte elektriske og elektroniske produkter skal oppbevares slik at de ikke kommer på avveie. Dette omfatter forslag om inngjerding og låsing, eller vakthold og kameraovervåking, som mulige sikringstiltak dersom produktene oppbevares ute. Direktoratet oppfatter også at innendørs oppbevaring er et godt alternativ.

 

New call-to-action

Del dette innlegget

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!