19. mai 2022

Hvilke krav stilles til sikkerhetsmakulering?

Del dette innlegget
Hvilke krav stilles til sikkerhetsmakulering?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Konsekvensene av sensitivt materiale på avveie kan bli store. Det er derfor viktig at avfall som inneholder sensitive og konfidensielle opplysninger sendes til godkjent makulering. Eksempler på dette kan være dokumenter, disketter, CD-er, DVD-er og lignende.

I dette blogginnlegget forteller vi deg hva som er godkjent makulering av dokumenter og digitale lagringsmedier.

 

Hva må sikkerhetsmakuleres?

Avfall som inneholder sensitive og konfidensielle opplysninger, må sikkerhetsmakuleres. Dette kan være dokumenter og lagringsmedier som inneholder:

  • personopplysninger, kontoopplysninger eller avtaler
  • informasjon som kan være av interesse for konkurrenter eller media
  • informasjon som kan skade bedriftens renomme
  • informasjon som kan utnyttes av kriminelle og gi økonomiske konsekvenser

I tillegg kommer dokumentasjon man er pålagt å oppbevare i en gitt periode. Ifølge Bokføringsloven § 13 må primærdokumentasjon, som for eksempel årsregnskap, bokføringsjournal og kunde- og leverandørspesifikasjon, oppbevares i 5 år. Sekundærdokumentasjon, som for eksempel avtaler og korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon, må oppbevares i 3,5 år. Etter den tid kan dokumentasjonen sikkerhetsmakuleres.

 

Les også: Guide for avfallsdeklarering

 

Hvilke krav stilles til sikkerhetsmakulering?

Sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter regulerer hvordan offentlige graderte dokumenter skal behandles. Offentlige dokumenter graderes fra BEGRENSET, KONFIDENSIELT, HEMMELIG OG TIL STRENGT HEMMELIG. For dokumenter som er gradert fra KONFIDENSIELT og opp til STRENGT HEMMELIG skal det inngås en sikkerhetsavtale med en avfallsleverandør som er klarert av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Loven stiller også krav til at virksomheter som skal destruere sikkerhetsgradert informasjon må benytte en fremgangsmåte som gjør det umulig å rekonstruere eller gjenopprette tilgang til informasjonen.

Private virksomheter kan selv bestemme hva som er godt nok for deres dokumenter, forutsatt at de generelle lovene følges.

 

Hva inngår i en godkjent løsning for sikkerhetsmakulering?

For å sikre at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie, må dere ha en plombert beholder de ansatte kan kaste slike dokumenter og lagringsmedier i. Beholderen er merket med ‘SIKKERHETSMAKULERING’, utstyrt med innkastslisse og låst med nummererte sikkerhetsplomber. 

Når beholderen er full, blir den hentet av klarert personale og kjørt til et godkjent makuleringsanlegg. Her blir materiellet krysskuttet i en makuleringsmaskin som tilfredsstiller sikkerhetsnivå P-3 i DIN 66 399 for sensitive og konfidensielle dokumenter og lagringsmedier. Makuleringen foregår inne i en låst og videoovervåket bygning.

 

Les også: Vedlikehold og tømming av overvannkum og sandfang

 

Hva gjør Franzefoss?

Franzefoss leverer komplette løsninger for sikkerhetsmakulering. Avfallet leveres til Sikkerhetsmakulering AS, som er godkjent for makulering av sensitive dokumenter fra offentlig sektor som er gradert i henhold til Sikkerhetsloven. Les mer om tjenesten fra Sikkerhetsmakulering AS her.

Sikkerhetsmakulering AS garanterer en sikker behandling av innsamlet materiale, alt blir makulert eller destruert i henhold til de strengeste krav. Etter makuleringen blir restene av papir og datamedia gjenvunnet. Makulert papir leveres som råstoff til ny papirproduksjon, mens makulerte lagringsmedier (disketter, CD-er, DVD-er, etc.) leveres til material- og energigjenvinning.

I etterkant kan all sletting, makulering og destruksjon dokumenteres med et destruksjonsbevis, dersom kunden ønsker dette. 

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next