3. november 2020

6 tips til organisering av byggeplassen

Del dette innlegget
6 tips til organisering av byggeplassen
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

#RESIRKULERTBLOGGPOST

 

God organisering av byggeplassen er viktig for å sikre effektiv drift, etterleve SHA-planen og lykkes med å oppnå krav til materialgjenvinning og kildesortering. 

En uorganisert byggeplass vil kunne gå utover fremdriften til byggeprosjektet.

La oss ta et eksempel: Et byggeprosjekt har en avtale med en avfallsleverandør som skal hente byggavfall en gitt dag i uken, men avfallsleverandøren kommer ikke frem, fordi byggeplassen er organisert på en lite hensiktsmessig måte. Bomturen resulterer i ekstra kostnader, og overfylte avfallsbeholdere for selskapet som eier byggeplassen. 

Unødvendig, ikke sant?

Så hvordan unngå slike tilfeller? Noen av svarene finner du i våre seks tips til organisering av byggeplassen.

 

1.Byggherrens SHA-plan

Ifølge arbeidstilsynets bestemmelser har byggherren det overordnede ansvaret for byggeprosjektet. En sentral del av byggherrens ansvar er å utvikle en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan). Denne planen skal blant annet inneholde en fremdriftsplan med en tydelig beskrivelse av når og hvordan arbeidsoppgavene skal utføres.

Les mer om SHA-plan i byggherreforskriften.

 

2. Lag en god avfallsplan

Sentralt i arbeidet med avfallsplaner er kartlegging av hvilke avfallstyper som byggeprosjektet kommer til å generere. Les mer her om hvilke bestemmelser som gjelder for utvikling av avfallsplan, miljøsanering og sluttrapport. 

Utvikling av gode estimater for avfallstyper og -mengder er sentralt i dette arbeidet. Dersom byggeprosjektet produserer mer avfall enn det som er estimert, vil det påvirke både sluttfakturaen og organiseringen av byggeplassen. Større mengder avfall vil føre til overfylte containere, som igjen påvirker hvordan byggavfallet blir håndtert – både av avfallsprodusenten og av avfallsleverandøren.

Trenger du hjelp med avfallsplanleggingen? Flere avfallsleverandører kan tilby rådgivning for utvikling av avfallsplaner. Les mer om valg av avfallsleverandør her.

 

3. Kildesorter byggavfallet riktig

Byggavfall står for hele 25 % av alt avfall i Norge (SSB, 2017). Med et krav om minst 70 % materialgjenvinning av ikke-farlig avfall i 2020 belyser dette viktigheten av å kildesortere byggavfallet riktig på byggeplassen (Byggemiljø, 2016).

Riktig merking, avfallsbeholdere og tømmefrekvens, sammen med opplæring av personell, spiller en viktig rolle for å lykkes med å kildesortere avfallet på byggeplassen riktig.

Byggavfall produserer en rekke avfallstyper. Noen avfallstyper egner seg godt til gjenbruk og materialgjenvinning, som papp og plastemballasje, mens farlig avfall må håndteres forsvarlig og etter visse bestemmelser. 

Alt byggavfall som kategoriseres som farlig avfall, skal uavhengig av størrelse på prosjektet alltid kartlegges, håndteres, oppbevares og deklareres riktig.

Tips: Du betaler for vekten av avfallet ditt, så sørg for å oppbevare pappavfallet tørt.

Les også: Krav til kildesortering på byggeplassen

 

4. Sørg for god fremkommelighet

Fremkommeligheten på byggeplassen varierer fra prosjekt til prosjekt, og påvirkes av faktorer som trafikk inn og ut av byggeplassen, leveranser av byggemateriell, og hindringer som plassering av stillaser, containere, gravemaskiner og lastebiler. 

Organiseringen av byggeplassen må derfor ta hensyn til fremkommelighet.

 

5. Samkjør leveranser og henting av avfall

Se for deg scenariet om at leveransen av isolasjon kommer på feil tidspunkt, eller at containerne er fulle når du skal sette i gang med riving av eksisterende bygningsmasse. Dette er klassiske eksempler som vil føre til forsinkelser og økte kostnader for byggherren.

Pass derfor på at du i planleggingen av materialleveranser og henting av avfall tar høyde for uforutsette hendelser som forsinkelser, og at avfallsplanen tar høyde for leveranser av byggemateriell.

Les også: Slik kvitter du deg med masser på byggeplassen

 

6. Sørg for god merking og opplæring av personell

Se til slutt for deg at du har brukt masse tid og ressurser på å organisere byggeplassen, til liten nytte. En kjapp titt i avfallsbeholderne avslører at sorteringsgraden er langt unna kravet på 60 %.

Da kan løsningen ligge i å merke avfallsbeholderne tydelig med hvilke avfallstyper som skal kildesorteres. I tillegg er det avgjørende at personalet får opplæring i hvordan de skal kildesortere riktig på byggeplassen. 

Dette kan du få hjelp til; flere avfallsleverandører har egne miljørådgivere som kan bistå med opplæringen.

Del dette innlegget
Last ned gratis sorteringsguide

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next