Slik bytter du avfallsleverandør på en enkel måte

Slik bytter du avfallsleverandør på en enkel måte

Skrevet av Franzefoss
11. mar 2019 | 3 min read

Slik bytter du avfallsleverandør på en enkel måte

Skal du bytte avfallsleverandør? Ofte er det flere hensyn som skal ivaretas ved valg av avfallsleverandør. Sammen med stadig strengere krav til kildesortering fra myndighetene er leverandørvalg ikke alltid en like enkel oppgave. Men det er noen spørsmål og svar som kan gjøre jobben med å bytte leverandør enklere.

 

Huskeliste når du skal bytte leverandør

Når du har bestemt deg for å bytte leverandør, bør du ta en titt på denne huskelisten:

  1. Lag estimater for avfallsmengde og fraksjoner
  2. Si opp eksisterende kontrakt (ofte kan en ny leverandør hjelpe deg med dette)
  3. Gå gjennom avfallsplanen med ny leverandør og kartlegg om det er behov for opplæring eller revideringer
  4. Lag en plan for når utstyr fra gammel leverandør skal hentes, og samkjør dette med når nytt utstyr fra ny leverandør skal leveres
  5. Sørg for god informasjon og riktig merking av avfallsbeholdere
  6. Avtal en fast møteplan med kontaktpersonen din
  7. Foreta jevnlige revideringer og optimalisering av avfallsplanen din med hensyn til mengde, utstyr, sortering og tømmefrekvens

Les også: Dette bør du vite om avfallshåndtering

Har du valgt riktig leverandør?

Avfallsleverandører leverer en lovpålagt tjeneste. Å velge en leverandør som er til å stole på, er viktig på flere måter. Avvik i avfallshåndteringen kan raskt føre til konsekvenser som stjeler tid fra bedriftens kjerneområder. For restaurantbransjen kan det f. eks. få uheldige konsekvenser (som uventet besøk av firbente) dersom avfallet ikke blir hentet som avtalt.

Avfallsbransjen beveger seg i en stadig mer positiv retning med tanke på miljø og samfunnsansvar. Dette gjør at stadig flere av oss er bevisste på at avfallshåndtering er en viktig oppgave og et felles samfunnsansvar, som må prioriteres for å ivareta miljøet og fremtidige generasjoner.

Har jeg valgt riktig leverandør? Spørsmålet kan dukke opp av flere grunner. Ofte dukker det opp dersom man lurer på om man har fått riktig pris på oppdraget, eller om oppfølgingen ikke er som forventet. Men spørsmålet kan også dukke opp i forbindelse med vanskelighetsgraden på oppdraget.

Noen ganger vil det dukke opp utfordringer ved avfallsplanen som vil kreve ekstra kompetanse. Noen prosjekter kan vise seg å være mer utfordrende å håndtere enn først antatt. Funn i grunnarbeidet ved byggeprosjekter kan f. eks. resultere i behov for spesialkompetanse fra avfallsleverandøren. Funn som gir mistanke om miljøgifter eller forurensing, vil som regel kreve miljøkartlegging og miljøsanering i henhold til TEK17. I slike tilfeller er det viktig å ha en god samarbeidspartner som har kompetanse til å håndtere slike spesialtilfeller.

Les mer om hva som er viktig å tenke på ved valg av leverandør, her.

 

Har du riktig avfallsløsning?

Valg av avfallsløsning kan ha stor betydning for den daglige driften, både praktisk, miljømessig og økonomisk. Et byggeprosjekt er avhengig av å ha en solid avfallsplan som tar hensyn til fremkommelighet, riktig tømmefrekvens, og valg av containere.

Feil plassering av containerne kan gi negative ringvirkninger, og kan påvirke logistikken og følgelig fremdriften på byggeprosjektet. Dersom en container f. eks. er plassert på feil sted i et byggeprosjekt, vil dette kunne være til hinder for leveranse av byggematerialer.

Har du riktige estimater? Dersom avfallsløsningen din baseres på unøyaktige estimater, kan dette gi uheldige konsekvenser som overfylte beholdere, eller feilsortering. Slike avvik vil igjen kunne påvirke sorteringsgraden til selskapet ditt og resultere i sorteringsbegyr fra avfallsleverandøren.

Å velge en leverandør som går gjennom din avfallsplan, og som foretar en behovsanalyse for avfallet ditt, kan dermed spare deg for unødvendige utfordringer.


 

New call-to-action

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her