Vedlikehold og tømming av overvannkum og sandfang

Del dette innlegget
Vedlikehold og tømming av overvannkum og sandfang
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

De siste årene har skader på bygninger på grunn av styrtregn økt med 800 prosent, ifølge en rapport Cicero har utarbeidet på oppdrag fra If Forsikring

Skader etter vanninntrenging i bygg utenfra, som i all hovedsak er skader etter styrtregn, har økt. Samtidig er ikke dagens overvannskummer dimensjonert for ekstremnedbøren vi ser mer og mer av, og vi ser en økning i hasteoppdrag  suge- og spylebilen vår må ut på. Da har som regel skaden allerede skjedd: Ødelagte eller tette rør, oversvømmelser eller farlig avfall har lekket ut i naturen. Dette kan bli kostbart for de ansvarlige.

Men, med jevnlig og riktig vedlikehold av overvannskummer kan du unngå store økonomiske kostnader forårsaket av overfylte overvannkummer.

 

Dette er en overvannskum

Overvannkummer er kanskje ikke noe du legger så godt merke til, men har en viktig funksjon. Om du er usikker på hva en overvannskum er, gir vi deg en rask innføring her. Overvannskummer finner du på gårdsplasser, på eiendommer eller i gater/veier. Hovedfunksjonen er å sørge for at vann blir borte fra overflaten. Vannet renner ned gjennom ristlokket, eller via innløp fra takrenner, og ned i en kum.

Vannet i overvannskummen går videre ut i det kommunal vann- og avløpsnettet via et utløp i overvannskummen. I enkelte kommuner føres vannet videre via et kommunalt renseanlegg før det slippes ut i spredegrøfter o.l. Bedriften kan også i sin påslippstillatelse ha krav om særskilt håndtering avhengig av bedriftens virke.

Men, det er ikke bare vann som fyller kummen: grus, sand, løv og giftstoffer som olje finner også veien ned i en overvannskum. Giftstoffene binder seg til sandpartiklene og samles opp i et sandfang sammen grus og løv. Det som ligger i sandfanget er definert som avfall, og må behandles riktig for å unngå forurensing og vannskader på eiendommen din.

 

Les også: Krav til håndtering av oljeutskillere

 

Hva skjer når overvannskummer ikke får riktig vedlikehold?

En kum tåler store påkjenninger og har lang levetid, men kan for eksempel grunnet tele og bevegelse i grunnen, få forskyvninger slik at potensielt forurenset vann slipper ut i naturen. Ved riktig vedlikehold vil slike skader oppdages før det er for sent.

Om sandfanget ikke tømmes vil slammet til slutt dekke avløpet til vannet, og dermed kan avfallet renne fritt ut i det kommunale nettet. Det kan føre til tette rør. Ved styrtregn tar det ikke mange minutter før en full overvannskum bobler over av vann og slam, da kan skader på bygg og anlegg skje raskt.

I andre tilfeller kan avfallet ende opp på det kommunale renseanlegget. Pumpene på renseanlegget kan bli ødelagt på grunn av avfallet, og det blir en stor kostnad kommunens innbyggere må betale i form av økte vann- og avløpsavgifter. Kommunen kan enkelt finne ut hvor avfallet stammer fra, og vil sende deg et gebyr.

 

Les også: Slik unngår du skjulte kostander ved avfallshåndtering

 

Hvem har ansvaret for overvannskummen?

Som grunneier er du ansvarlig for avfall som produseres på din eiendom. Det gjelder også avfallet i overvannskummen. Du må sørge for jevnlig vedlikehold og tømming, og at avfallet blir levert på et godkjent mottak. Det gjelder uansett om det er en privat eiendom eller næringseiendom.

De fleste borettslag må selv sørge for vedlikehold av overvannskummer og tømming av sandfang. De er dermed også ansvarlige for eventuelle skader som oppstår dersom vedlikeholdet ikke er utført riktig.

 

Øk sorteringsgraden ved å ha kontroll på dette avfallet

Er du for eksempel eiendomssjef eller drifts- og vedlikeholdssjef vet du at det føres miljøregnskap, og dokumentering og rapportering av avfallet ditt er viktig. Det gjelder også avfallet som legger seg i sandfanget i din overvannskum. Siden sand og slam fra overvannskum veier mye kan dokumenteringen på dette avfallet bidra til at du øker sorteringsgraden i ditt eiendomsselskap.

 

Når på året bør en overvannkum tømmes?

Etter en vinter med sand og grus er et godt utgangspunkt for tømming og rens av overvannskum og sandfang. Sørg for at tømming gjennomføres etter at feiebilen har gjort plassen kar for våren. Som regel vil god del sand og grus havne i kummen etter en slik jobb.

 

Les også: Våre suge og spyletjenester

 

Hva kan jeg som grunneier gjøre for å unngå overvann og oversvømmelse på eiendommen min?

Ha serviceavtale med et selskap som tilbyr suge og spyle tjenester

Når du avtaler et samarbeid med en suge- og spylebil firma bør du sørge for at utvendig røranlegg blir nullstilt. Da skal overvannskummen og sandfang tømmes og innløp og utløp spyles rent. Samtidig utføres en inspeksjon av overvannskummen for å sjekke at de er funksjonelle.

Denne nullstillingen bør gjentas annet hvert år, om ikke eiendommen driftes på en måte som krever mye sand. Da kan det være nødvendig med årlige sjekker.

Sjekk vannstanden i overvannskummen

Løft opp kumlokket og ta en visuell sjekk. Tømming bør foretas når 50% av lagringsvolumet i kommen er fylt opp. Hvis slammet i kummen er nær utløpet bør du kontakte suge og spylebil tømming.

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!