Våre verdier

Våre verdier

Verdiene definerer hvem vi skal være – og hvordan vi skal være: Overfor hverandre, kunder og andre vi samhandler med.

Dette er Franzefoss

Vi i Franzefoss utvinner - og gjenvinner - viktige ressurser som samfunnet trenger. Våre pukkverk er grunnlag for utbygging av veier, hus og annen infrastruktur. Våre gjenvinningsanlegg bidrar til mindre forsøpling, mer gjenbruk og nye råvarer – en effektiv sirkulærøkonomi.

Vår visjon er å være Samfunnets beste valg. Det betyr at Franzefoss drives og utvikles for å skape verdier for samfunnet, miljø, kunder, medarbeidere og eiere. For å lykkes, trenger vi en sterk og levende kultur.

Verdier som bygger kultur, representerer adferd som vi verdsetter hos våre kollegaer. Slik blir verdiene et kompass som hjelper oss å navigere og ta valg i hverdagen slik at vi når målene vi har satt oss. Verdiene definerer hvem vi skal være – og hvordan vi skal være: Overfor hverandre, kunder og andre vi samhandler med.

 

Franzefoss har definert tre verdier basert på:

 • Adferd som har bragt oss hit vi er i dag – gjennom mer enn 100 år
 • Hvordan vi samarbeider, snakker med hverandre og oppfører oss
 • Hvordan vi jobber for å nå de målene vi har satt oss

 

Arven vår

Arven vår handler om at...

 • Vi gjør ting skikkelig og sikkert
 • Vi er jordnære, ekte og solide
 • Vi er åpne og ærlige

Vi kaller det HEL VED

Franzefoss131-1

Samarbeidsformen vår

Samarbeidsformen vår handler om at...

 • Vi vil hverandre vel og opptrer med respekt
 • Vi stiller tydelige krav til oss selv og hverandre
 • Vi har en åpen og god dialog, og lytter til hverandre

Vi kaller det TØFF KJÆRLIGHET

Dumper på Steinskogen

Utviklingsiveren vår

Utviklingsiveren vår handler om at...

 • Vi ser etter bedre måter å levere på for å sikre fremtiden vår
 • Vi setter oss høye mål og er ikke redd for å prøve nye ting
 • Vi spiller hverandre gode og vet vi er sterkere sammen som ett lag

Vi kaller det STADIG BEDRE

Haraldrud - 1200x800 - 72 dpi

Samfunnets beste valg

Som en av landets ledende leverandører av løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus ønsker vi gjennom vår virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling, til det beste for våre kunder, ansatte, omgivelsene og samfunnet.

Les mer Next

Etiske retningslinjer

Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til beste for ansatte, omgivelser og samfunnet.

Les mer Next