Historikk

Historikk

En 100 år lang industrihistorie og tradisjon for å ta vare på fremtiden.

1919: Franzefoss Bruk blir etablert

Skipsreder Wilhelm Bern­hard Markussen kjøpte Hamang Gård i Bærum og startet opp med produksjon av kalkmel til landbruket og knust stein til bygg og anlegg.

Fra å ha drevet kalkmøllen som personlig firma, ble aksjeselskapet Franzefoss Bruk etablert av sønnen Sverre Markussen i 1936. Betydelige utbygginger i knuseverk, mølleri og betongfabrikk ble gjennomført i 1950-årene for å dekke den voldsomme etterspørselen etter krigen, og pukkverkene på Steinskogen i Bærum (1960) og Bondkall i Oslo (1966) ble etablert. Verkene leverte blant annet betong til utbyggingen av T-banene øst i Oslo på 1960-tallet.I perioden mellom 1980 og 1995 var det stor aktivitet i Franzefoss.

kalkmolla

Franzefoss Gjenvinning blir etablert

Tidlig på 1990-tallet begynte Franzefoss å se på etterbruk av pukkverk, og om kompetansen fra pukk- og mineralvirksomheten kunne utnyttes i andre bransjer.

Etter å ha hentet ut stein i pukkverkene egnet de udrevne dagbruddene seg til å drive med annen industrivirksomhet – godt avskjermet fra naboer med hensyn til støv og støy. Dessuten var Franzefoss gode på å håndtere store volum og drive aktivitet ingen ønsket, og de hadde gode kvalitetssikringssystemer. Det gjorde at Franzefoss Gjenvinning ble etablert.

2164Franzefoss

Utvikling gjennom generasjoner

I 2005 ble bedriften splittet i to i forbindelse med et generasjonsskifte, og selskapene Franzefoss  Minerals og Franzefoss AS ble etablert.

I dag drives Franzefoss av fjerde generasjon Markussen, som fortsetter å forvalte ressursene i et langsiktig perspektiv – til det beste for sine ansatte, omgivelsene og samfunnet.

Franzefoss leverer i dag pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Franzefoss Utvikling AS videreutvikler og forvalter konsernets eiendommer. Franzefossbyen AS jobber for å utvikle industriområdet på Franzefoss til boliger og næringsformål.

Vinterbilde pukk - 3 personer

Samfunnets beste valg

Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til det beste for ansatte, omgivelser og samfunnet. Innbyggerne skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig, god måte. Lokalmiljøene hvor vi er etablert skal oppleve bedriften som en lokal aktør med dialog mot skoler og utdanning.

Les mer Next
0229Franzefoss (1)