Om oss

En 100 år lang industrihistorie og tradisjon for å ta vare på fremtiden.

Franzefoss Bruk ble etablert i 1919 i Sandvika utenfor Oslo og startet opp med produksjon av kalkmel til landbruket og knust stein til bygg og anlegg. I 1936 ble virksomheten omgjort til aksjeselskap eid av familien Markussen. I 2005 ble bedriften splittet i to i forbindelse med et generasjonsskifte, og selskapene Franzefoss  Minerals og Franzefoss AS ble etablert.

Kalkmølla ved Franzefossen 1919

Den gamle kalkmølla ved Franzefossen sto ferdig i 1919. Det var da anlagt dam, turbinrenne med turbin og generator for kraftforsyning. Bygningen drives i dag som Kalkmølla Kulturstasjon, og anlegget utvikles til boligområde gjennom Franzefossbyen AS.

Franzefoss leverer i dag pukk og gjenvinningstjenester gjennom datterselskapene Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. Franzefoss Utvikling AS videreutvikler og forvalter konsernets eiendommer. Franzefossbyen AS jobber for å utvikle industriområdet på Franzefoss til boliger og næringsformål.

Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til det beste for ansatte, omgivelser og samfunnet. Innbyggerne skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig, god måte. Lokalmiljøene hvor vi er etablert skal oppleve bedriften som en lokal aktør med dialog mot skoler og utdanning.

Vår visjon er å være samfunnets beste valg!