Tips til utstyr for kildesortering

Tips til utstyr for kildesortering

Skrevet av Franzefoss
05. aug 2021 | 3 min read

Tips til utstyr for kildesortering

Avfall må sorteres og håndteres riktig for at mest mulig skal kunne gjenvinnes til nye produkter, råstoff eller energi. Riktig avfallshåndtering er et viktig tiltak for et renere miljø og klima.

Lurer du på hva du bør gjøre for å kildesortere riktig og mest mulig effektivt? Vet du hvilket utstyr som vil fungere best for din bedrift? 

Som en hovedregel anbefaler vi at du velger beholdertype og tømmefrekvens basert på avfallsmengden i bedriften eller organisasjonen din.

Byggeplassen

På byggeplasser er avfallsmengdene ofte store og består av mange ulike typer avfall. For å oppnå sorteringskravene fra myndighetene, og for å unngå at prisen for avfallshåndteringen blir høyere enn nødvendig, er kildesortering på byggeplassen en nødvendighet.

Et godt tips er å lage en beregning på hvor mye av hver enkelt avfallstype byggeprosjektet vil generere. Dette vil gjøre det lettere for deg å velge riktig utstyr som avfallsbeholdere, avfallssekker eller containere.

 

Les mer: Slik kvitter du deg med masser på byggeplassen

 

Borettslag

I borettslag som har felles avfallsløsning, avfallsbeholdere eller avfallsrom, kan kildesortering være en utfordring. Dessverre er ikke alle beboere like flinke til å kildesortere. Dersom borettslaget har et felles avfallsrom, kan det være en ekstra utfordring å holde orden.

Hvis borettslaget har felles avfallssug eller avfallsbeholdere, bør beboerne få god informasjon om hvilke avfallsposer de skal benytte, og dessuten hvilket avfall som skal kildesorteres i hver av posene.

Har borettslaget et eget avfallsrom? For å holde orden i avfallsrommet anbefaler vi aktiv bruk av skilting, slik at det ikke er noen tvil om hvilken avfallstype som skal hvor.

Et annet nyttig tips er å benytte relevante kommunikasjonskanaler (sosiale medier, e-post, telefon) ved utsendelse av informasjon om kildesortering. Et godt utgangspunkt er å tenke på hvilke kanaler det er mest sannsynlig at beboerne benytter seg av i dag. Eldre beboere benytter seg kanskje ikke like mye av mobil som yngre beboere.

 

Les mer: Sorteringsguide for borettslag og sameie

 

Næringsvirksomheter

Næringsvirksomheter kan oppleve samme problemstilling som borettslag. Noen er flinkere enn andre til å kildesortere. Å opprettholde en god sorteringsgrad kan dermed være en utfordring.

Et tips til å få ansatte og kunder til å kildesortere er å sikre god skilting over avfallsbeholdere, og dessuten at posene i avfallsbeholderne blir byttet ofte nok.

 

Offentlige rom

I offentlige rom som f. eks. kjøpesentre, skoler, barnehager eller sykehus kan det være lurt å ha en god plan for riktig plassering av avfallsbeholdere.

Ved riktig plassering kan du unngå at avfallsbeholderne blir overfylt, og at avfallet flyter over. For å finne riktig plassering anbefales det at du setter deg inn i trafikkflyten. På denne måten kan du avdekke hvor det er mest trafikk og behov for avfallsbeholdere.

Les mer: 5 tips til avfallshåndtering på offentlige steder

 

New call-to-action

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her