Sorteringsguide borettslag og sameie

God kildesortering er ikke bare viktig for miljøet, det kan også spare borettslaget for renovasjonsgebyr og kostbar lovpålagt opprydding.

Restavfall
Blandet avfall (restavfall)

Usortert avfall eller avfall som ikke kan sorteres.

Hageavfall
Hageavfall

Organisk materiale som løv, kvist, røtter, trestammer, gress, planter, torv, og lignende.

Papp
Papp og papir

Omslagspapir, bølgepapp og pappemballasje. Pappen skal være tørr og ren.

Papir
Papir

Det meste av papir kan gjenvinnes. Ved store mengder av en spesiell type papir kan det være hensiktsmessig med en egen sortering av denne typen papir.