5 tips til avfallshåndtering på offentlige steder

Del dette innlegget
5 tips til avfallshåndtering på offentlige steder
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Folk blir stadig flinkere til å kildesortere hjemme, men på offentlige steder er det fortsatt en utfordring. Her er fem gode tips til å øke sorteringsgraden på kjøpesentre, parker og andre steder folk ferdes.

 

1. Ha rikelig med beholdere

Har du noen gang gått på et kjøpesenter med avfall i hånden, og ikke funnet en søppeldunk i umiddelbar nærhet? Da vet du hvor irriterende det kan være. Regel nummer én for å få publikum til å sortere avfall er å ha nok avfallsbeholdere. Finner de avfallsbeholdere kjapt, er sjansen større for at de kaster avfallet i en beholder i stedet for på bakken.

 

2. Merk beholderne tydelig

I dagens samfunn skal alt gå fort, og folk tar seg ikke tiden til å lese lange instrukser om hvor avfallet skal kastes. Beholderne må derfor være tydelig merket med hvilken avfallstype som skal kastes i beholderen, og gjerne også hva som ikke skal i beholderen.

Det har også blitt vanlig å merke beholderne med ulike typer innkast. Papirbeholderne har for eksempel kun hatt en tynn stripe man kan kaste avfallet inn i, for å sikre at det kun er aviser, magasiner eller annet papir som kastes der. Det samme gjelder flasker og pant. Innkastet der er ofte formet som en flaske for å markere at det kun er flasker som skal kastes.

Nylig ble det lansert en felles, nasjonal merkeordning for kildesortering i Norge. Når vi etter hvert får lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjoner og på emballasje, vil kildesorteringen bli enklere og kjappere.

 

3. Lag en avfallsstasjon

For å øke kildesorteringen på offentlige steder kan en avfallsstasjon være lurt. Selv om det ikke er mulig å lage en avfallsstasjon overalt der avfall oppstår, kan en avfallsstasjon ett eller flere steder på området øke sorteringsgraden. En avfallsstasjon legger bedre til rette for sortering, ved at den ofte er bedre merket enn enkeltstående beholdere, og ved at publikum er mer mentalt forberedt på at avfallet skal sorteres. Dessuten kan en avfallsstasjon både synliggjøre at det er kildesortering på området og øke bevisstheten blant publikum, og forhåpentligvis motivere til sortering på de andre beholderne.

 

4. Hold det rent og ryddig rundt beholderne

For å kunne kaste avfall i en beholder, og i riktig beholder, er det en forutsetning at det er nok plass. De fleste mennesker i dag er ikke så opptatt av kildesortering at de står på offentlige steder og presser avfallet sammen for å gjøre plass til sitt eget avfall. Det er derfor viktig å ha store nok beholdere og riktig tømmefrekvens, slik at beholderne ikke er overfylte, eller at det flyter avfall rundt.

Det kan også være lurt å kontrollere avfallsstasjonen eller beholderne jevnlig. Da kan man plukke opp avfall som eventuelt har havnet på bakken, og sørge for at det er ryddig rundt beholderne. Ved slike kontroller kan man også oppdage søl, og vaske opp dette.

 

5. Vær realistisk med hvilke avfallstyper som sorteres

Mange bedrifter ønsker i dag å ha en god miljøprofil. Fokus på økt kildesortering kan være et bevis på det, men vær realistisk med hensyn til hvilke avfallstyper som skal sorteres. På offentlige steder har publikum for eksempel ikke tilgang til å skylle og tørke plastemballasje etter fast food.

For at plast skal materialgjenvinnes, må den være tørr og ren, så om du skal ha plastsortering, bør du informere om at tilgriset emballasje ikke skal i beholderen. Det samme gjelder matavfall. Skal matavfall sorteres for seg, bør det informeres om at avfallet må kastes uten emballasjen. Papp og papir er derimot, sammen med panteflasker, avfallstyper som bruker å være rene, og kan være enkelt for folk å kildesortere.

Les også: Krav til kildesortering og avfallshandtering i 2021

Et tips er derfor å starte med avfallstyper som lett lar seg sortere fra hverandre. Blandes ulike avfallstyper for mye med hverandre, går det som restavfall, og vinninga går opp i spinninga.

Les også: Dette bør du vite om avfallshåndtering

 

Del dette innlegget

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!