Hvilke fraksjoner må håndteres som farlig avfall?

Hvilke fraksjoner må håndteres som farlig avfall?

Skrevet av Franzefoss
21. mai 2021 | 3 min read

Hvilke fraksjoner må håndteres som farlig avfall?

Definisjonen på hva som kategoriseres som farlig avfall er tydelig og klar: Farlig avfall er definert som avfall som ikke under noen omstendigheter skal håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker eller dyr. 

Likevel er det ikke alltid så lett å avgjøre, når du står der med avfall du kanskje ikke har hatt så mye av før, om akkurat dette skal håndteres som farlig avfall. I et forsøk på å gjøre det litt enklere for deg, har vi samlet en oversikt over noen av de vanligste fraksjonene som skal behandles som farlig avfall.

Disse fraksjonene skal sorteres som farlig avfall:

Avfall med bromerte flammehemmere: Bromerte flammehemmere kan finnes i blant annet elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), tekstiler fra institusjoner, transportmidler o.l., samt isolasjonsmaterialer.

Avfall med ftalater: Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, særlig i PVC.

Bilbatterier (blyakkumulatorer): Startbatterier fra biler, motorsykler, traktorer, m.m. Driftsbatterier fra trucker, elbiler og lignende.

Isolasjon med KFK/HKFK: Isolasjonsskum av polyuretan (PUR) og ekstrudert polystyren (XPS).

Kvikksølvholdig avfall: Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere. Kjemikalier eller løsninger som inneholder kvikksølv.

Lysstoffrør: Rette lysstoffrør samles inn i godkjente oppsamlingsenheter, og skal håndteres/emballeres slik at de ikke knuses.

Maling, lim og lakk: Alle typer maling, lim og lakk som er klassifisert som farlig avfall.

Olje- og fettavfall: Flytende og fast oljeavfall som oljefase fra oljeutskillere, olje fra tankrensing og smørefett. Kasserte råoljer og oljeavfall fra petrokjemiske prosesser eller fra rensing av emulsjoner og slam.

Småbatterier usortert: Blanding av farlige og ikke-farlige små batterier, f.eks. husholdningsbatterier brukt i lommelykter, radioapparater og lignende.

Spraybokser: Spraybokser med farlig innhold og/eller farlig drivgass, som Halon, KFK-gasser og alle andre typer gasser i trykkbeholdere, inkludert brannslokkingsapparater.

 

Det er viktig å presisere at denne listen ikke er fullstendig. Hvis du vil ha hele oversikten over fraksjoner som skal håndteres som farlig avfall, finner du den her.

Unngå unødvendige gebyrer

En fordel med å sortere også det farlige avfallet riktig, utover at du bidrar til å unngå forsøpling, forurensning eller skade på mennesker eller dyr, er at du slipper sorteringsgebyr.

Les mer om hvordan du unngår unødvendige kostnader ved avfallshåndtering

Trenger du hjelp?

Selv om du har denne oversikten over hvilke fraksjoner du skal håndtere som farlig avfall, kan det være enkelte typer avfall du er i tvil om. Franzefoss bistår med rådgivning og veiledning, ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.


Last ned gratis sorteringsguide

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her