16. september 2020

Slik kan vi øke gjenvinning av plast

Del dette innlegget
Slik kan vi øke gjenvinning av plast
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Det er vanskelig å forestille seg et moderne samfunn uten plast, og situasjonen verden befinner seg i på grunn av pandemien,  viser hvor avhengig vi er av dette materialet. I takt med korona har plastbruken økt, og det byr på problemer for et allerede presset plastmarked i Europa

Plast er et velegnet emballasjemateriale og gir god beskyttelse av mat og andre produkter. I tillegg til å være anvendelig og slitesterkt er det billig å produsere. Dette er noe av årsaken til den enorme plastproduksjonen vi har sett de siste tiårene. 

Men verden trenger ikke mer plast, vi trenger gode løsninger for gjenvinning av materialet – og at gjenvunnet plast blir attraktivt for produsenter. 

 

Les også: Krav til kildesortering og avfallshåndtering 2020

 

Ny og forbedret gjenvinningsmetode

Mekanisk gjenvinning av plast er mest utbredt i dag. I denne prosessen blir plasten kvernet og vasket, varmet opp, filtrert og formet til pellets, som igjen brukes til produksjon av nye plastprodukter. I denne prosessen taper plasten kvalitet for hver gang den gjenvinnes. Prosessen kan gjentas opptil 10 ganger før kvaliteten gjør at plasten ikke er egnet til videre gjenvinning. 

Noen plastprodukteregner seg ikke til mekanisk gjenvinning, som for eksempel laminat, forurenset plast og gammel plast som blir funnet i naturen. Kort oppsummert: Plast som ikke er rene plasttyper uten forurensninger, er vanskelig å gjenvinne mekanisk. Her er kjemisk gjenvinning den beste løsningen. 

Ved kjemisk gjenvinning brytes plasten ned ved bruk av varme og kondensering til de opprinnelige byggesteinene, slik at du har et produkt som er likt det du får fra et oljeraffineri til produksjon av jomfruelig plast. Denne måten å gjenvinne plast på kan i teorien gjentas i det uendelige. Kjemisk gjenvunnet plast kan brukes til næringsmiddel, noe mekanisk gjenvunnet plast ikke kan.

Kjemisk gjenvinning er dyrere enn mekanisk gjenvinning, så derfor vil en kombinasjon av  disse to gjenvinningsmetodene være nødvendig for å nå målet om økt plastgjenvinning. Det finnes i dag ingen anlegg for kjemisk gjenvinning i Norge, men Qantafuel skal sette opp et anlegg i Kristiansund i 2021.

 

Les også: Forskjellige typer emballasje - slik skal det sorteres 

 

Legg til rette for plastgjenvinning

60 prosent av plastemballasjen fra næringslivet blir i dag materialgjenvunnet, og årsaken er at plasten som regel er ensartet, ren og av god kvalitet, og derfor godt egnet. 

Møkkete plastemballasje, det vi kaller forurenset plast, skader faktisk mer om den kastes i plastavfallet i stedet for i blandet avfall (restavfall). I tillegg er mye av emballasjen som brukes i dag, kompleks og kan bestå av både plast, metall og papir. Det er derfor viktig at vi fortsetter med kildesortering og er nøye med hva vi kaster i plastavfallet.

Ved gjenbruk av plast kan CO2-utslippene reduseres med to kilo for hvert kilo plast som materialgjenvinnes, sammenlignet med å produsere ny plast. Likevel velger produsenter ny plast. Hvorfor? Jo, fordi det rett og slett ikke er lønnsomt for dem å velge gjenvunnet plast. Denne plasten blir nemlig kostbar, på grunn av at det finnes så mange forskjellige typer plast som må sorteres ut på gjenvinningsstasjoner. 

Håndterer bedriften din store mengder av bestemte typer plastprodukter? Da bør du ta kontakt med avfallsleverandøren din for å kartlegge hvordan dere kan legge til rette for materialgjenvinning på best mulig måte.

Les også: Alt du trenger å vite om kildesortering

 

Last ned sorteringsguide

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next