Forskjellige typer emballasje – Slik skal det sorteres


Forskjellige typer emballasje – Slik skal det sorteres

Frode Eriksen | 21. jan 2020
4 minutter lesetid


Det meste av emballasje som brukes i dag, havner i kategoriene plast, papp, glass- eller metallemballasje. I tillegg må vi se på isopor, som gjerne kan behandles separat, og blandingsemballasje, der det kan være en sammensetning av alt fra et par til mange ulike typer materiale. 

I denne artikkelen forteller vi deg hvordan du kategoriserer emballasje og hvordan den skal sorteres.

 

Plast

Det finnes svært mange ulike typer plast. På et lager, hvor man ender opp med store mengder emballasje, vil det dukke opp mange plastvarianter. Det er viktig å skille mellom ren og uren plast. Ren plast kan enkelt gjenvinnes, og kan med fordel presses sammen og leveres som plastballer. Har du ikke presse gjøres dette på mottaket. Dersom plasten er skitten bør den gå i restavfallet. 

Resirkulert gjennomsiktig plast har et større bruksområde enn den fargede, og er derfor mer verdifull enn farget plast. Bruker du ballepresse bør disse to typene komprimeres hver for seg. 

Krympeplast er den klart mest utbredte plastemballasjen, og skal leveres enten i komprimert form eller i gjennomsiktige sekker. 

Når du leverer plast på mottaket, blir det foretatt en visuell kontroll. Dersom noe skal sorteres vekk blir det gjort her før plasten presses i baller og leveres til gjenvinning. Dersom plasten ikke er sortert riktig eller det er andre avvik som medfører ekstra kostnader for transportør/mottaksanlegg, blir du ilagt gebyr.

 

Papir og papp

Papir og papp kan med fordel komprimeres. Da reduserer du behovet for lagringsplass frem til avfallet hentes eller leveres på gjenvinningsanlegget. Da blir den mindre plasskrevende, og transporten blir rimeligere.

Det er viktig at pappen som leveres er tørr og fri for forurensning som grus, isopor, jord eller lignende. Har du papp som har fått hard medfart før den kom til deg, eller av andre grunner er skitten, skal den leveres som restavfall. Det samme gjelder dersom pappen er fuktig. 

Leverer du våt eller skitten papp vil du ilegges gebyr for dette. Det er derfor verdt å merke seg at lagring av papp bør finne sted innendørs, eller i lukkede beholdere eller containere dersom den skal stå utendørs. 

 

Glass- og metallemballasje

Avhengig av hva bedriften din driver med er glass- og metallemballasje som regel noe du enten har i store mengder eller har minimalt av. Uansett skal det sorteres riktig, altså i egne glassbeholdere eller containere. Alt av klart og farget flaskeglass og annen glass- og metallemballasje hører hjemme her. 

Det kan være greit å huske at speil ikke skal sorteres som glass og metall. 

 

Isopor

Isopor ble tidligere levert som plastavfall, men slik er det ikke lenger. Nå må du levere isopor i en egen sortering, fortrinnsvis i gjennomsiktige sekker som går til gjenvinningsanlegget. Har du store mengder, bør du enten leie en container som brukes spesifikt til isopor, eller du kan leie en presse som komprimerer isoporen du har.

Leveres i gjennomsiktige sekker, eller du kan leie en presse eller container. 

 

Blandingsemballasje

For å nyttegjøre oss best av avfallet bør det være sortert slik at vi ender opp med rene fraksjoner, altså én type avfall i én beholder. 

Usortert avfall, slik som blandingsemballasje, må også behandles, og det foregår mye utprøving for å finne måter å maksimere gjenvinningen av også denne typen avfall. 

Gjenvinning gjør at livssyklusen til et produkt blir lengre, og det dukker stadig opp nye produkter som kan lages av usortert avfall. Nye typer brensel til sementindustrien er et eksempel på dette. Dette brenselet vil erstatte kull og olje, og slik ser vi en stor miljømessig gevinst av fremoverlent og nytenkende avfallshåndtering. 

 

Hva gjør jeg etter sortering?

Når du har sortert avfallet ditt kan du gjerne ta kontakt med en avfallsleverandør for å avgjøre om du ønsker at de skal komme og hente søppelet, eller om du ønsker å transportere det avfallet til mottaket selv.

Detaljene rundt sortering vil avhenge av hvor i landet bedriften din holder til. Vi har laget en generell sorteringsguide, men har du spørsmål om hva slags emballasje du skal levere hvor, ta kontakt med ditt lokale gjenvinningsanlegg.

 

Click me

Andre leste også