Slik håndterer du farlig avfall mer effektivt

Slik håndterer du farlig avfall mer effektivt

Skrevet av Franzefoss
01. jun 2021 | 6 min read

Slik håndterer du farlig avfall mer effektivt

Farlig avfall kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet dersom det ikke blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Derfor er det viktig å ha kontroll på hva slags farlig avfall virksomheten din produserer, og hvordan dere best håndterer det. 

Hva slags farlig avfall har vi egentlig? 

På besøk hos kunder ser vi at en vanlig utfordring er at de ikke er sikre på hva av avfallet deres som faktisk er farlig avfall. Enkelte kjemiske stoffer sier det seg selv at er farlige, og flere emballasjer er merket med en død fisk eller et dødningehode, slik at det er tydelig at det ikke kan kastes i restavfallet. Det første tipset for å håndtere farlig avfall mer effektivt er ganske enkelt å skaffe deg en oversikt over hva slags fraksjoner av farlig avfall dere har. 

Les også: Hvilke fraksjoner må håndteres som farlig avfall? 

Kartotek og datablad 

Dersom bedriften din håndterer farlige stoffer, skal dere ha et stoffkartotek tilgjengelig for alle ansatte som kan komme i kontakt med disse stoffene. Stoffkartoteket inneholder informasjon om hvordan ansatte skal håndtere og oppbevare disse stoffene på en trygg, forskriftsmessig og forsvarlig måte. Kartoteket forklarer også hvilken risiko som kommer med de ulike stoffene, slik at ansatte er klar over dette. 

Hvis bedriften har et godt stoffkartotek vil det bidra til at man enkelt og effektivt kan vite hva slags avfall man faktisk besitter. Databladene oppgir informasjonen i koder, og det vil være svært tidsbesparende om ansatte som håndterer farlig avfall lærer seg å tyde databladenes koder. 

Du finner en oversikt over kodene for farlig avfall her

Dersom det er vanskelig å tyde databladene på det avfallet dere har produsert, kan du ta kontakt med avfallsleverandøren din for å få hjelp. Avfallsleverandøren trenger informasjonen fra databladet for å kunne gi deg en pris på håndteringen av avfallet, og bistår gjerne med å tolke de ulike kodene og merkingen.

Deklarasjonen

Som avfallsprodusent er du pliktig til å fylle ut en deklarasjon, som i praksis er en kort rapport som beskriver det farlige avfallet du leverer fra deg. Etter at avfallet er levert og mottaksanlegget har gått gjennom og sjekket at det du leverte samsvarer med det deklarasjonen sier, blir deklarasjonen satt i karantene noen dager. Da sendes den inn og loggføres på avfallsdeklarering.no. Dette er bedriftens bevis og dokumentasjon på at avfallet er håndtert på riktig måte. 

Sørg for at avfallsregnskapet stemmer

Noen ting kan kastes sammen, andre kan ikke. Hva slags farlig avfall som kan oppbevares sammen og ikke, kommer an på avfallets egenskaper, hvordan det registreres i deklareringen, hva myndighetenes register for farlig avfall sier, og hvor mye avfall du har. 

Når mottaket tar imot farlig avfall, veies og kontrolleres avfallet opp mot det du har deklarert. Dersom dette ikke stemmer med det du har oppgitt, deklarerer mottaket det faktiske avfallet, slik at det er samsvar mellom det du har levert og det som blir registrert. 

Hva hvis vi har levert noe “feil”?

Dersom dere har deklarert feil type avfall, blir dette som regel oppdaget på mottaksanlegget. La oss bruke en sprayboks som eksempel: Dersom det ligger en annen type sprayboks sammen med den typen sprayboks som er registrert, vil avfallsselskapet ta denne ut og lage en egen deklarasjon for den. Det medfører  et avviksgebyr  for å dekke kostnaden for merhåndteringen for mottaket, og er også en måte myndighetene signaliserer viktigheten av å sortere avfallet korrekt. 

Hovedansvaret ligger hos avfallsprodusenten, altså deg som kunde. Det aller beste er selvsagt å sortere alt riktig helt fra starten, slik at du holder kostnadene ved avfallshåndtering nede. 

Tydelig merking av farlig avfall

I arbeidet med mer effektiv håndtering av farlig avfall er god og tydelig merking kjempeviktig. Vi snakker med flere kunder som forteller at de ofte får avviksgebyrer på avfallet. Når det gjelder stykkgods, som de fleste forholder seg til når det gjelder merking og sortering på arbeidsplassen, er det en god regel å sortere avfallet og merke så tydelig som mulig.

Selv om du har tilstrekkelig antall tønner som er godkjent for oppbevaring av farlig avfall, hjelper det lite dersom merkingen ikke er detaljert nok. Du kan ha fem tønner for avfall som er godkjent for oppbevaring, noe som er et godt utgangspunkt. Problemet er bare at det ikke hjelper dersom merkingen ikke er detaljert nok. Har du en del forskjellige spraybokser som skal kastes, holder det ikke å ha én beholder som er merket sprayboks, fordi de ulike typene spraybokser skal sorteres hver for seg. Det kan også være en god idé å merke alle beholdere med en liste over hva som er JA og hva som er NEI i denne beholderen. Ansatte er som regel i farta når de skal kaste avfall, og jo lettere det er å se hvilken beholder det de kommer med skal i, desto bedre er det.

Begynner du med å kartlegge hva slags farlig avfall virksomheten produserer, kan du lage et system for sortering og oppbevaring som passer nettopp deres behov. Tilbake til eksempelet med spraybokser; har du to beholdere for spraybokser, kan du gjøre sorteringen enklere ved å merke de med avfallsnummeret og EAL-koden. Dermed  øker sjansen for at gebyrene blir færre og sjeldnere. 

 

Gi ansatte god opplæring

Etabler en internkultur der det er greit å stille spørsmål om, og snakke om, farlig avfall. Siden det er risiko knyttet til å håndtere farlig avfall, er det viktig at ansatte tør å stille spørsmål dersom de er usikre. 

Vi har erfaring med at det å forklare hvorfor må vi holde på med denne sorteringen gjør det lettere å forstå. Kanskje kan dere bruke tid på et avdelingsmøte til å gå gjennom prosedyrer og rutiner for håndtering og oppbevaring av farlig avfall? De fleste avfallsmottak kan også bidra med kompetanseheving.

En del bedrifter velger å bruke måling av sorteringsgrad som en måte å oppmuntre ansatte til å sortere avfallet riktig. En høy sorteringsgrad kan også være en konkurransefordel dere kan bruke aktivt i anbudskonkurranser. 

Les mer om hvordan du kommer i gang med å øke sorteringsgraden

Søk gjerne hjelp og veiledning hos avfallsleverandøren

Avfallsleverandøren din har mye erfaring og kompetanse på farlig avfall, og tilbyr både veiledning og rådgivning. I tillegg kan du leie utstyr som gjør det lettere å gjøre det enkelt og tilgjengelig å sortere det farlige avfallet forskriftsmessig. 

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg

Last ned gratis sorteringsguide

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her