Veileder for avfallsdeklarering

Del dette innlegget
Veileder for avfallsdeklarering
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.


Bedrifter som produserer farlig avfall har ansvar for å oppbevare og levere fra seg det farlige avfallet på forsvarlig vis.

Myndighetene pålegger derfor bedriftene å dokumentere hva slags farlig avfall de leverer fra seg, og hvor mye. Denne informasjonen skal oppgis i avfallsdeklareringen som følger med avfallet når det leveres til mottaket. På denne måten får myndighetene oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått, og hvem som har produsert, oppbevart og levert det. I tillegg er det viktig at de som skal transportere det farlige avfallet har all den informasjonen de trenger for å kunne håndtere det på en trygg måte.


Når vi er ute og møter kunder, kommer det en del spørsmål om den elektroniske avfallsdeklareringen. Derfor har vi laget video som viser deg hvordan du:

  • Registrerer administrator i Altinn
  • Oppretter bedriftsprofil
  • Legger inn sluttbrukere
  • Tildeler Franzefoss fullmakt
  • Veiledning i hvordan deklarere farlig avfall selv


Veileder avfallsdeklarering

 

Del dette innlegget