Franzefoss forvandler avfall til ny energi

Del dette innlegget
Franzefoss forvandler avfall til ny energi
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

– Avfall er noe som oppstår gjennom så å si alle aktiviteter i samfunnet. Basert på godt sortert restavfall fra industri og annet næringsliv, produserer vi et produkt som erstatter bruken av olje og kull som energi i industrien, sier leder for forretningsutvikling og nedstrøm i Franzefoss, Frank Almaas.

Produktet Almaas snakker om er foredlet avfallsbrensel (FAB). Etter at alt som kan gjenbrukes eller materialgjenvinnes er sortert ut, f.eks. metall, blir sluttproduktet kvernet opp i små biter som egner seg godt til forbrenning.

 

Sikrer god ressursutnyttelse

Gjennom forbrenning med energigjenvinning bevares en ressurs som ellers ville gått tapt.

– Energigjenvinning bidrar til fornybar energiproduksjon, og reduserer klimautslipp og fossil varme- og strømproduksjon. Avfall som ikke kan gå til ombruk eller materialgjenvinning sikres god ressursutnyttelse gjennom gjenvinning til energi, sier Almaas.

 Les mer om avfall og kretsløp her. 

Erstatter kull

To tonn avfallsbrensel tilsvarer energiinnholdet til ett tonn kull, og på gjenvinningsanlegget på Haraldrud i Oslo produserer Franzefoss 70 000 tonn avfallsbrensel i året. Der blir uønsket innhold i brenselet sortert ut og sluttproduktet homogent, noe som fører til en effektiv forbrenningsprosess.

Det drar sementleverandøren Norcem godt nytte av. De er avhengige av høy varme i produksjonen, og har tradisjonelt sett brukt kull som energibærer.

– Avfallsbrenselet fra Franzefoss bidrar til å redusere kullforbruket og CO2-utslippet vårt, sier direktør for alternativt brensel og bærekraft i Norcem, Per Brevik.

Les mer: Dette bør du vite om avfallshåndtering

– Stor betydning for miljøbelastningen

Franzefoss leverer også avfallsbrensel til Fortum Varme på Haraldrud, slik at de kan produsere fjernvarme for Oslos befolkning. Fortum Varme ligger kun et steinkast fra Franzefoss’ gjenvinningsanlegg, noe som gir svært lave utslipp i forbindelse med transport.

– Vi tar avfall fra Oslo, behandler det i Oslo og bruker det igjen til å lage varmtvann for befolkningen i Oslo. De korte avstandene har veldig stor betydning for miljøbelastningen, sier Almaas.

 

God kildesortering er god økonomi

Skal vi kunne levere et godt sluttprodukt på en energieffektiv måte, er vi avhengig av at avfallet er godt sortert på forhånd. Regningen betales av avfallsprodusenten, og størrelsen på den bestemmes av kostnadene i resten av kjeden.

– God kildesortering er god økonomi for alle i verdikjeden, fra den enkelte bedriftskunde, til behandling og til slutt energigjenvinning. Vi oppfordrer derfor alle til å fokusere på kildesortering i samarbeid med oss, avslutter Almaas.

 

Del dette innlegget
New call-to-action