Farlig avfall i hverdagen er vanligere enn du tror


Farlig avfall i hverdagen er vanligere enn du tror

Franzefoss | 13. mai 2020
2 minutter lesetid


Du er kanskje ikke klar over det, men de aller fleste av oss er omgitt av farlig avfall i hjemmet, på hytta, i båten eller på jobb.

Det farlige avfallet må behandles separat på grunn av fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr. Sett av 10 minutter og se denne informasjonsfilmen fra Norsk forening for farlig avfall.

 

Som nevnt kan mange vanlige forbrukerprodukter kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Spraybokser, sparepærer, maling, lim, løsemidler og batterier er eksempler på produkter som inneholder skadelige stoffer. Om bedriften din genererer farlig avfall er det du (avfallsprodusenten), som er ansvarlig for å håndtere det farlige avfallet på en forsvarlig måte - fra det oppstår til det kommer fram til et godkjent behandlingsanlegg. Les mer i fagartikkelen vår "Alt du trenger å vite om farlig avfall".

 

Click me

 

Andre leste også