Dette bør du vite om fettutskiller

Del dette innlegget
Dette bør du vite om fettutskiller
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Hvordan vet du egentlig om fettutskilleren din fungerer som den skal og at alle krav til utslipp og regelverk er fulgt?

Det generelle kravet til en fettutskiller er at det ikke skal slippes ut mer enn 150 mg fett pr. liter vann. I tillegg skal det aldri være over 30 grader i utløpskassa på en fettutskiller, for da perler ikke fettet seg og flyter opp i utskilleren. Fett er som kjent lettere enn vann og vil flyte opp til toppen av vannlaget i fettutskilleren og lagres der.

Enkelte kommuner har strengere krav og sier man ikke har lov til å slippe ut mer enn 50 mg. Fett pr. liter vann.

 

Hvorfor er mengde fett i avløpsvann regulert?

Fett i avløpsvann er regulert i lovverket fordi fett avleires i avløpsrør i det kommunale rørsystemet. De tetter over tid igjen rørene slik at de må enten spyles rene- eller graves opp og evt. byttes ut.

Begrensningene i utslipp er laget fordi kostnadene ved å grave opp og bytte ut rør er store på kommunalt nivå, og det er følgelig noe man forsøker å unngå å gjøre for ofte.

 

Les også: Avfallshåndtering for hotell og restaurant 

 

Er fettutskilleren stor nok?

Fettutskillere dimensjoneres av leverandøren av fettutskilleren, basert på en rekke faktorer.

Hvis det viser seg at mengden fett i utslippsvannet fra fettutskilleren er høyere enn tillatte verdier, kan det være at utskilleren må skiftes til en med større dimensjoner.

Dette innebærer store utgifter, og det kan være en nyttig øvelse å se på om det er andre tiltak som kan utføres før man går til skrittet å bytte ut fettutskilleren.

 

Hva vil det si å dempe eller regulere trafikken til fettutskilleren

Å dempe eller regulere trafikken til fettutskilleren betyr å se på hvor mye varmt vann som til enhver tid kommer ned i utskilleren. Dette kan variere veldig i løpet av et døgn, og resultater man får ved temperaturmålinger vil variere. Det er derfor nyttig å gjøre kontinuerlige målinger over flere dager slik at man kan få et bilde på døgnvariasjonen. På den måten blir det mulig å se om det er store variasjoner i temperatur og om det er på faste tidspunkter fettutskilleren slipper ut mer fett en det forskriften tillater.


Hvordan kan Franzefoss hjelpe meg å overholde kravene til fettutskiller?

Franzefoss tar prøver av vannet som kommer ut av fettutskiller og har utstyr som gjør at vi kan legge ned en måler som står i utskilleren over tre dager og gir et bilde av hvordan temperaturen endrer seg i løpet av døgnet og over tid.

Dette er en bedre måte å måle temperatur i en fettutskiller på, sett i forhold til enkeltmålinger, ettersom det gir et bedre bilde av utslippene fra fettutskilleren.

 

Hva gjør jeg hvis det finnes avvik i utslippene fra fettutskilleren?

Hvis det finnes store avvik i utslipp ved prøvetakning fra en fettutskiller meldes det først tilbake til kunde og man kan i fellesskap se på om det finnes muligheter for å regulere trafikken for varmt vann ned i fettutskilleren.

Ett eksempel på trafikk som kan reguleres kan være den økt trafikken fra en kantine i forbindelse med oppvask etter lunsj. Dette fører til mer varmt vann ned i fettutskilleren, som fører til høyere temperatur på vannet i utløpskassa.

Når temperaturen er høyere enn 30 grader vil ikke fettet perle seg og legge seg på toppen - det blander seg og bli værende oppløst i utslippsvannet fra fettutskilleren.

Franzefoss har meldeplikt til kommunen når vi finner avvik i utslipp, men vi vil alltid søke å lukke avvikene med kunden før vi melder til kommunen. Dette er fordi vi vet at kommunene liker å se at det allerede jobbes med avviket når de får beskjed, og at det gjøres tiltak for å regulere utslippene.

 

Tømming av fettutskiller

Tømming av fettutskilleren må gjøres jevnlig i forhold til behov, og minst fire ganger i året som grunnregel, da dette sikrer at fettutskilleren gjør jobben med å fjerne fett fra utslippsvann.

Les også: Hvor ofte skal fettutskilleren tømmes?


Franzefoss kan hjelpe deg med å overholde regelverket og rådgi i forhold til gjeldene lover og regler.
Ta kontakt hvis du ønsker et pristilbud!

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next