Denne opplæringen kan Franzefoss tilby deg

Denne opplæringen kan Franzefoss tilby deg

Skrevet av Franzefoss
02. apr 2019 | 3 min read

Denne opplæringen kan Franzefoss tilby deg

Hos Franzefoss får du ikke bare grundig opplæring i forkant, men oppfølgingsmøter sørger for at du til enhver tid har den beste avfallsløsningen for bedriften din.

 

1. Kartlegging av avfallet

Blir du kunde i Franzefoss, vil en av våre selgere komme til arbeidsplassen din og ta en grundig kartlegging av avfallet. Det gjelder både hvilke avfallstyper bedriften din produserer, og i hvor store mengder.

Eksempler på avfallstyper kan være papp og plast. Det er nødvendig å vite et estimat av avfallsmengden for å finne en optimal frekvens på tømming av avfallet ditt. Avfallet må ikke hentes for ofte, da henting av halvfulle beholdere fører til unødvendig transport og dyrere avfallsløsning for deg. Beholderne kan heller ikke hentes for sjeldent, da fulle avfallsbeholdere kan være irriterende og lite motiverende for god kildesortering.

 

2. Hva du bør kildesortere, og hvilke beholdere du bør ha

Mange bedrifter er i dag opptatt av god miljøprofil, og høy sorteringsgrad er en indikator på dette. Med over 20 års erfaring i bransjen vet Franzefoss hva som som må, bør og kan sorteres ut, hva som er praktisk gjennomførbart, og hva som er økonomisk lønnsomt.

Målet er at mest mulig skal gå til materialgjenvinning. Noen avfallstyper har vi så gode løsninger for at du kan levere det gratis, eller til og med få penger for å levere det til oss. Eksempler på dette kan være enkelte metaller og plasttyper.

Men det skal ikke bare se pent ut på papiret. Det må fungere i hverdagen også. Det er ulike fordeler med ulike typer beholdere, og etter en befaring på arbeidsplassen finner vi sammen beholderne som passer bedriften din og deres behov. Vi viser også hvordan du kan merke beholderne og avfallsrommet for å få høyest mulig sorteringsgrad, og hvordan du henter ut og tolker sluttrapporter og sorteringsgrader.

 

3. Opplæring i avfallstypene

Avfall og avfallstyper er komplekst. Det finnes utallige typer avfall som skal sorteres og håndteres på sin måte. Vi tar alltid en gjennomgang av de ulike avfallstypene sammen med kunden, hvordan det skal sorteres, og hva det blir til. Vi lærer gjerne opp resten av bedriften også, og kan komme og holde innlegg på driftsmøter, allmøter og i lunsjen.

I tillegg til de vanlige avfallstypene tar vi en nøye gjennomgang av farlig avfall. Farlig avfall skal håndteres spesielt forsvarlig, da det kan føre til skade på mennesker, dyr og naturen. Vi går igjennom regelverket og hvordan du deklarerer, samt hvordan du emballerer og merker avfallet dersom du skal mellomlagre det.

 Les mer om farlig avfall her. 

 

4. Oppfølgingsmøter

Etter en gjennomgang og opplæring i avfallstyper, mengder og beholdere, har Franzefoss oppfølgingsmøter enten kvartalsvis eller årlig med kundene våre. Da gjennomgår vi avfallstypene og -mengden, og ser om vi kan justere avfallsløsningen for å gjøre den enda bedre. Dette er også en fin arena for å ta opp utfordringer, erfaringer og spørsmål for deg som kunde. Oppfølgingsmøtene skal sørge for at du til enhver tid har den beste avfallsløsningen for bedriften din.

Er det noe du lurer på, er det bare å ta kontakt. Å gjøre ting riktig og i riktig rekkefølge med èn gang er penger spart og penger tjent!

Les også: Dette bør du vite om avfallshåndtering og kildesortering

 

Kontakt oss

 

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her