5 gode tips til planlegging av byggeprosjekter

Del dette innlegget
5 gode tips til planlegging av byggeprosjekter
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Å planlegge prosjekter innen byggebransjen er en krevende oppgave, og det er ikke alltid det går slik som en har tenkt. Det finnes mange eksempler å ta av når det kommer til byggeprosjekter som ikke har lyktes. Da kan det hende man skulle ha lagt ned et noe bedre fundament i selve planleggingsprosessen, god planlegging et kritisk punkt for suksess.

Vi har satt opp noen tips til planlegging av byggeprosjekter som har en tendens til å falle mellom to stoler for at du skal få enda bedre kontroll på ditt neste byggeprosjekt.

 

1. God samhandling er avgjørende 


Det er viktig å bygge samhandling, holdninger og kultur på tvers av faggruppene, slik at alle fungerer som et helhetlig team. På denne måten vil du etablere en prosjektkultur som er positiv, kreativ og ansvarlig, med felles målsetning om å nå budsjett med best mulig kvalitet og resultat. 

Det også viktig å ha god samhandling med samarbeidspartnere, –og det er mange som skal stå sammen om å få et prosjekt vel i havn. Ved å kontinuerlig sørge for kommunikasjon vil det skapes en god flyt i prosjektet. Slik vil du tidligst mulig avdekke eventuelle forsinkelser, misforståelser eller andre utfordringer som kan oppstå. 

 

2. Kartlegg avfallstypene med en avfallsplan 

Det må kartlegges hvilke typer avfall man har med å gjøre, for å senere kunne produsere en sluttrapport når prosjektet er ved veiens ende. Underveis skal avfallet sorteres i egne containere, beholdere eller avfallssekker.

Sluttrapporten forteller mye om hvilket avfall som er produsert, og hvor mye, selv om det fort kan være avvik i forhold til hva du beregnet før prosjektet satte i gang. Det er viktig å være klar over at eventuelle avvik kan medføre økte kostnader.

Avfallet må følgelig leveres til avfallsstasjoner i nærområdet som er godkjent. Dette for å forebygge avfalls- eller forurensningsproblemer, med riktig gjenvinning, avfallshåndtering og kildesortering. 

Om du ønsker å lese mer kan du lese innlegget vårt om krav til kildesortering på byggeplassen.

 

3. Benytt deg av tidligere erfaringer

Hva har tidligere lyktes, eller feilet? Ved å benytte en erfaringsdatabase kan du raskt finne ut om det foreligger noen viktige nøkkeltall eller informasjon fra tidligere prosjekter, som vil gjøre prosjektplanleggingen din enklere.

Kanskje foreligger det data over mengder avfall som tidligere er blitt produsert i tilsvarende prosjekter? Kostnadene ved gjenvinning, erfaring med tidligere leverandører, eller beregninger av materialer, som kan komme til nytte i neste prosjekt. Slik sparer du mye tid og ressurser. Hvorfor gjøre samme erfaringer på nytt, hvis du kan lære av hva som er blitt gjort før?

 

Les også: Unngå skjulte kostnader ved avfallshåndtering

 

4. Sørg for god dokumentasjon

Dokumentasjon er en omfattende del av en byggeprosess. All dokumentasjon må håndteres riktig og systematisk slik at du unngår unødige konflikter og misforståelser. Om ikke det gjøres, kan utfallet få uheldige konsekvenser, spesielt om det skulle oppstå tvister eller rettslige prosesser.

Vurder derfor en innføring av et digitalt dokumentasjonssystem for prosjektet. Her kan du, og de andre prosjektdeltakerne, legge inn fakturaer og andre bilag. I tillegg kan alle samhandle via systemene, og ha den siste oppdaterte informasjonen om vedtak, byggetegninger og andre endringer.

Slik sørger du for god informasjonsflyt mellom alle involverte parter, og du fjerner mange kilder til feil og misforståelser, hos både ansatte og andre samarbeidspartnere.

Det er også viktig at ha produktdokumentasjonen på plass. I følge Direktoratet for byggkvalitet, skal alle byggevarer ha tilstrekkelig produktdokumentasjon før de brukes i byggverk. Forsikre deg derfor at dine leverandører har god produktdokumentasjon.

 

5. Finn riktig leverandør 

Gode leverandører er avgjørende for alle byggeprosjekt. Sentralt i arbeidet med å finne disse, er tidligere erfaringer, anbefalinger fra kollegaer og bekjente, samt sammenligning av aktører på nett. 

For levering av materialer som pukk eller grus, er det viktig å velge en leverandør som er løsningsorientert og som tilbyr dokumenterte produkter. 

Husk også på å velge en avfallsleverandør som har tillatelsene i orden, og som faktisk har den kapasiteten du har behov for, og kan hente avfallet som avtalt. Er det en spesiell type avfall du kommer til å ha mye av, er det viktig å tenke på at noen leverandører håndterer visse typer avfall bedre enn andre.

 

Del dette innlegget

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!