Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Pukk og grus

Franzefoss er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske ressurser. Vi leverer pukk, grus, sand og jord til blant annet bergindustrien, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor og landbruk. Det at vi bygger vår virksomhet på ikke-fornybare ressurser stiller oss ovenfor særlige utfordringer og ansvar.

Vår oppgave er derfor å utnytte forekomstene på en miljømessig og god måte, og sikre ressursgrunnlaget på lang sikt. Samtidig slutter vi oss til filosofien om livssyklus for produkter og uttak. Dette innebærer at vi vil bidra aktivt og på forretningsmessig basis til størst mulig etterbruk, gjenvinning, gjenbruk og forsvarlig deponering.

Vi er kvalifisert leverandør i StartBANK, og alle våre anlegg er ISO-sertifiserte i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 og NS ISO 9001:2015.

arrow_backTilbake