Franzefossbyen

Fra industrianlegg til boligområde.

Franzefossbyen AS er et område som ligger i Franzefossveien 19 ved Sandvika. Her startet Franzefoss sin virksomhet med en kalkmølle ved Sandvikselva i 1919. Den gang var det uttak av kalkstein og produksjon av jordbrukskalk som var forretningsområdet.

I dag er anlegget på totalt ca. 140 dekar, og drives som et industriområde der arealer leies ut til interne og eksterne aktører. Det jobbes imidlertid med flytting av eksisterende virksomhet for å frigi arealene til samfunnsutvikling.

Siden høsten 2015 har Franzefoss samarbeidet med Bærum kommune om et planprogram for å regulere området til boligbebyggelse. I april 2018 kjøpte Scandinavian Property Group (SPG) og Bakkegruppen AS alle aksjene i Franzefossbyen AS, og skal oppføre over 100.00 kvadratmeter med boliger på området.

Franzefossbyen AS, Bakkegruppen og SPG vil i fellesskap arbeide med å få på plass en ny områdeplan, som forventes være ferdig behandlet høsten 2019. Målet er å skape fremtidsrettede løsninger og muligheter som vil gjøre Franzefossbyen til et godt sted å bo.

Ytterligere informasjon om prosjektet fås ved henvendelse til plan- og eiendomssjef Gaute Markussen, tlf. 906 20 572, e-post: gaute.markussen@franzefoss.no.