Naturgrus og sand

Naturgrus og sand er dannet ved at isbreer, vannerosjon og forvitring har slitt løs deler av fjellet, bearbeidet og transportert dem og avsatt dem som løsmasser. Naturgrus består derfor av større eller mindre partikler eller steiner som har blitt slipt av vann- og ismasser, og hvert enkelt korn er rundere i formen enn knust stein. Naturgrus er derfor det beste å bruke for eksempel i sandkasser og på gårdsplasser og gang- og sykkelveier.

Naturgrus deles inn følgende kategorier etter kornstørrelse i diameter:

  •       Grus har kornstørrelse mellom 2 og 64 mm
  •       Sand har mindre kornstørrelser fra 0,063 til 2 mm
  •       Stein har større kornstørrelser fra 64 til 256 mm 

Se våre generelle salgs- og leveringsbetingelser her.

Priser og levering

Vi formidler gjerne transport. Kontakt oss for pris og bestilling.

Tonnkalkulator

Estimert antall tonn:
Bestilling eller spørsmål:
Kontakt oss
Kalkulatoren angir et veiledende volum i løs vekt, før komprimering. Det faktiske tonnbehovet vil variere ut fra fasthet i underlag/sidevegger og komprimering. Variasjoner i fuktinnhold kan også påvirke vekten.