Avfallshåndtering

Franzefoss håndterer alle typer avfall fra industri, næringsliv, bygg, anlegg og offshore. Vi tar oss av hele prosessen fra innsamling og sortering til gjenvinning, bearbeiding, resirkulering og deponering av produkter, restprodukter og avfall. Vårt mål er å omforme mest mulig av avfallet til råvarer for material- eller energigjenvinning på en miljømessig og god måte.

Privat

Skal du rydde i hagen, garasjen eller på loftet? Riktig avfallshåndtering er en viktig brikke i kampen for et renere miljø og klima. Hos oss kan du leie containere og beholdere for alle formål.

Bedrift

Avfallsforskriften og Forurensingsloven stiller strenge krav til hvordan avfall skal håndteres. Franzefoss sørger for at avfallet blir håndtert på en miljømessig god måte.