Containerutleie for private

Vi har containere for alle formål.

Avfallsforskriften og Forurensingsloven stiller strenge krav til hvordan avfall skal håndteres – fra det oppstår til det gjenvinnes. Har du store avfallsmengder, kan det lønne seg å sortere avfallet i en eller flere fraksjoner.

Se våre generelle salgs- og leveringsbetingelser her.

#} Åpen liftcontainer bilde
Åpen liftcontainer

Volum: 5-15 m³

Åpen liftcontainer er en egnet container for bolighus.

#} Lukket kombicontainer bilde
Lukket kombicontainer

Volum: 5-10 m³

Lukket kombicontainer er en praktisk og låsbar container hvor man slipper avfall fra uvedkommende.

#} Avfallssekker bilde
Avfallssekk

Volum: 0.81-2.2 m³

Avfallssekken egner seg for alle typer byggavfall og passer for deg med plassmangel, mindre avfallsmengder eller behov for sortering av avfall.

#} Åpen liftcontainer m/ sidehengslede bakdører bilde
Åpen liftcontainer m/ bakdører

Volum: 20 m³

Åpen liftcontainer med bakdører er en praktisk container som passer dersom man trenger å bruke truck eller trille/bære avfallet direkte inn fra bakkenivå.

#} Sertifisert liftcontainer bilde
Sertifisert liftcontainer

Volum: 5-10 m³

Sertifisert liftcontainer er en åpen container som kan brukes til å fjerne jord, stein og bygningsavfall.