Eierinteresser

Franzefoss har eierinteresser i følgende selskap:

Brenden & Co. Gjenvinning AS (50%)
Org.nr. 991 999 701

FFF Hage & Miljø AS (62%)
Org.nr. 853 326 992

Finnmark Gjenvinning AS (50%)
Org.nr. 979 940 475

Franzefossbyen AS (50%)
Org.nr. 979 292 333

Franzefoss Utvikling AS (100%)
Org.nr. 992 872 624

Røyken Grovfyllplass AS (76%)
Org.nr. 959 771 863

Alf Johansen AS (50%)
Org.nr. 910 402 722

Avfall og metallgjenvinning AS (100%)
Org.nr. 989 614 673