Franzefoss-fondet

Franzefoss-fondet tildeler sponsormidler til klubber, lag eller organisasjoner som utgjør en forskjell. Målet er å inspirere til god innsats og målbevisst satsning, og å bidra til et bedre lokalsamfunn.

Som en ledende aktør innen gjenvinningstjenester og leverandør av pukk og grus i Norge, ønsker vi å være med på å utgjøre en forskjell der vi er tilstede. Lokale idrettslag, ildsjeler, ideelle organisasjoner, kulturaktiviteter og prosjekter kan søke om midler fra fondet. 

Fondet har en årlig ramme på kr 400.000 og deles ut en gang per halvår. Det er satt en beløpsgrense på kr 20.000 per søknad.

Neste søknadsfrist er 1. september 2022.

Vinnerne offentliggjøres på vår hjemmeside og sosiale mediekanaler.

Statutter

Franzefossfondet tildeles en klubb, en organisasjon, et prosjekt eller et lag som gjør en forskjell og har gjort seg fortjent til det gjennom god innsats og målbevisst satsning.

Den som får Franzefossfondet må selv motivere for tildelingen gjennom søknaden som kan innleveres på vårt elektroniske søknadsskjema. Begrunnelse og faktagrunnlag gir bakgrunn for vurdering og tildeling.