Våre anlegg på Sør- og Vestlandet

Våre anlegg på Sør- og Vestlandet

Skrevet av Franzefoss
15. jul 2021 | 4 min read

Våre anlegg på Sør- og Vestlandet

Franzefoss har anlegg fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Ved å ha pukk- og gjenvinningsanlegg i nærheten av der folk flest bor, blir tjenestene våre så kortreiste som mulig. For deg som kunde betyr dette at løsningene blir rimeligere, i tillegg til at vi kan ta hensyn til miljøet.Her gir vi deg en oversikt over avdelingene vi har på Sør- og Vestlandet.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Hareid

Franzefoss Gjenvinning avd. Hareid tilbyr mottak av farlig avfall, næringsavfall og avfall fra oljevirksomhet, samt containerutleie i Hareid, Eggesbønes, Ørsta, Ulstein, Ulsteinvik, Sande, Volda, Ålesund, Herøy, Fosnavåg og Larsnes.

Med moderne suge- og spylebiler tilbyr vi i tillegg en rekke tjenester til private og offentlige virksomheter. Vi åpner tette avløp og utfører tømming av spilloljetanker, oljeutskillere, fettutskillere, sandfang og septik.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Husøya

Franzefoss Gjenvinning avd. Husøya ligger utenfor Kristiansund. Anlegget driver med mottak og gjenvinning av spesialavfall fra oljevirksomheten på kontinentalsokkelen.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Sunndalsøra

Franzefoss Gjenvinning avd. Sunndalsøra sorterer næringsavfall og driver containerutleie på Sunndalsøra, Oppdal og Tingvoll. Avdelingen har avtale med Grønt Punkt Norge om mottak av landbruksplast, og driver i tillegg Sunndal Gjenvinningsstasjon som tar imot alle typer avfall fra kommunens innbyggere. 

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Stavanger

Franzefoss Gjenvinning avd. Stavanger tilbyr utleie og transport av containere og komprimatorer, og transporterer, sorterer og behandler alle typer næringsavfall.

Med moderne suge- og spylebiler tilbyr vi en rekke tjenester til private og offentlige virksomheter. Vi åpner tette avløp og utfører tømming av spilloljetanker, oljeutskillere, fettutskillere, sandfang og septik.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Haugesund

Franzefoss Gjenvinning avd. Haugesund tilbyr utleie og transport av containere og komprimatorer, og mottar næringsavfall som gjenvinnes og videreforedles i vårt sorterings- og prosessanlegg.

Med moderne suge- og spylebiler tilbyr vi en rekke tjenester til private og offentlige virksomheter. Vi åpner tette avløp og utfører tømming av spilloljetanker, oljeutskillere, fettutskillere, sandfang og septik.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Kristiansand

Franzefoss Gjenvinning avd. Kristiansand tilbyr tjenester for mottak, innsamling og behandling av avfall fra privat og offentlig næringsliv.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Knarrevik

Franzefoss Gjenvinning avd. Knarrevik ligger på Sotra utenfor Bergen. Anlegget driver med containerutleie og gjenvinning av næringsavfall, byggavfall, tankvask og mottak og behandling av spillolje.

Med moderne suge- og spylebiler tilbyr vi en rekke tjenester til private og offentlige virksomheter. Vi åpner tette avløp og utfører tømming av spilloljetanker, oljeutskillere, fettutskillere, sandfang og septik.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Eide

Franzefoss Gjenvinning avd. Eide behandler blant annet mud, kaks og oljeholdig vann fra oljeindustrien i Nordsjøen.

Eide ligger strategisk plassert mellom viktige baser som Dusavik, Tananger og Mongstad. Anlegget har egen kai, der kunden kan levere avfallet direkte. Dermed unngår vi unødvendig transport både på vei og til sjøs, og reduserer risikoen for uønskede hendelser med tanke på helse, miljø og sikkerhet og utslipp til ytre miljø.

Anlegget gjenvinner olje fra mud og kaks i en termisk prosess, som delvis varmes opp med anleggets egenproduserte olje. Den resterende oljen selger Franzefoss til godkjente bedrifter som bruker den som energibærer.

Anlegget behandler også forurenset vann. Etter behandling i det kjemiske og biologiske vannrenseanlegget blir vannet så rent at det kan tilbakeføres til naturen igjen, som i dette tilfellet er sjøen.

Etter at olje og vann er gjenvunnet fra borekaksen, blir det gjenværende tørrstoffet kjørt til anleggets eget deponi. Deponiet er et tidligere pukkuttak, og tørrstoffet gjør at området blir tilbakeført til den naturlige typografien som var før pukkdriften startet. Det gjør at vi har en meget miljøvennlig nedstrømsløsning på Eide.

FINN DITT NÆRMESTE GJENVINNINGSANLEGG

 

Franzefoss Pukk avd. Eide

Franzefoss Pukk avd. Eide driver med uttak av bergarten gneis, og kan levere produkter direkte fra egen kai.

På grunn av sesongsvingninger og variasjoner i etterspørselen kan produktutvalget variere noe i løpet av året. Vi tar derfor forbehold om at noen produkter kan ha leveringstid.

Franzefoss deklarerer og CE-merker alle produkter i henhold til gjeldende produktstandard og myndighetskrav fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

FINN DITT NÆRMESTE PUKKANLEGG

 

Kontakt oss

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her