Våre anlegg i Bergen


Våre anlegg i Bergen

Franzefoss | 27. nov 2019
2 minutter lesetid


Franzefoss har anlegg fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Ved å ha pukk- og gjenvinningsanlegg i nærheten av der folk flest bor, blir tjenestene våre så kortreiste som mulig. For deg som kunde betyr dette at løsningene blir rimeligere, i tillegg til at vi kan ta hensyn til miljøet.

Her gir vi deg en oversikt over avdelingene vi har i Bergensregionen.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Knarrevik

Franzefoss Gjenvinning avd. Knarrevik ligger på Sotra utenfor Bergen. Anlegget driver med containerutleie og gjenvinning av næringsavfall, byggavfall, tankvask og mottak og behandling av spillolje.

Med moderne suge- og spylebiler tilbyr vi en rekke tjenester til private og offentlige virksomheter. Vi åpner tette avløp og utfører tømming av spilloljetanker, oljeutskillere, fettutskillere, sandfang og septik.

Vakttelefon for tett avløp, spyle- og slamsugertjenester er åpen 24/7.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Eide

Franzefoss Gjenvinning avd. Eide behandler blant annet mud, kaks og oljeholdig vann fra oljeindustrien i Nordsjøen.

Eide ligger strategisk plassert mellom viktige baser som Dusavik, Tananger og Mongstad. Anlegget har egen kai, der kunden kan levere avfallet direkte. Dermed unngår vi unødvendig transport både på vei og til sjøs, og reduserer risikoen for uønskede hendelser med tanke på helse, miljø og sikkerhet og utslipp til ytre miljø.

Anlegget gjenvinner olje fra mud og kaks i en termisk prosess, som delvis varmes opp med anleggets egenproduserte olje. Den resterende oljen selger Franzefoss til godkjente bedrifter som bruker den som energibærer.

Anlegget behandler også forurenset vann. Etter behandling i det kjemiske og biologiske vannrenseanlegget blir vannet så rent at det kan tilbakeføres til naturen igjen, som i dette tilfellet er sjøen.

Etter at olje og vann er gjenvunnet fra borekaksen, blir det gjenværende tørrstoffet kjørt til anleggets eget deponi. Deponiet er et tidligere pukkuttak, og tørrstoffet gjør at området blir tilbakeført til den naturlige typografien som var før pukkdriften startet. Det gjør at vi har en meget miljøvennlig nedstrømsløsning på Eide.

 

Franzefoss Pukk avd. Eide

Franzefoss Pukk avd. Eide driver med uttak av bergarten gneis, og kan levere produkter direkte fra egen kai.

På grunn av sesongsvingninger og variasjoner i etterspørselen kan produktutvalget variere noe i løpet av året. Vi tar derfor forbehold om at noen produkter kan ha leveringstid.

Franzefoss deklarerer og CE-merker alle produkter i henhold til gjeldende produktstandard og myndighetskrav fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

 

Kontakt oss

 

Andre leste også