Dette kan tette til kummer, sandfang og sluk

Del dette innlegget
Dette kan tette til kummer, sandfang og sluk
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Kong vinter har dratt sin kos, det er vår i luften, og etter strøing av gater og veier ligger stein, grus og sand igjen. Dette kan tette til kumlokk, sandfang og sluk, noe som igjen kan føre til at overvannskummer blir overfylt som følge av stor vannføring eller styrtregn.

For å unngå store kostnader forårsaket av overfylte overvannskummer, er det nå på tide å få tatt en vårrengjøring av sandfang. 

I dette innlegget får du svar på det du bør vite om tømming av sandfang. 

Ønsker du et pristilbud? Kontakt oss her!

Hva er et sandfang?

Overvann på bakken renner ned i overvannskummer. Disse kummene inneholder et sandfang som samler opp sand og grus og forhindrer at det renner ut på kommunens avløpsnett. 

Når grus, sand, jord og tunge partikler kommer inn i overvannskummen, samler massene seg i sandfanget i kummen, mens vannet skilles ut og renner videre til det kommunale avløpsnettet.

Sandfang i kummen skal forhindre tilstopping og tilslamming av avløpsrøret  som tilføres overvann fra veier og gater. Dessuten skal det forhindre unødvendig slitasje og avleiringer på avløpsnettet. 

 

Våren betyr tid for tømming av sandfang 

Regelmessig spyling av inn og utløpet i kummen og tømming av sandfanget, reduserer risikoen for oversvømmelse ved stor vannføring. Nå som vinteren er over og sand og grus ligger igjen, er det tid for å få utført tømming av sandfanget i overvannskummen. 

I disse dager gjennomføres den årlige "vårfeien" mange steder, og byer og tettsteder gjøres i stand til 17. mai-feiringen. Når feiebilen gjør jobben, havner som regel en god del sand og grus ned i overvannskummen. Derfor bør tømming og spyling gjennomføres etter at feiebilen har vært i området. 

 

Hvorfor må sandfang tømmes?

Blir ikke sandfanget tømt, vil slammet etter hvert dekke utløpet fra kummen, Det kan føre til tette rør, som igjen krever spyling for å få rørene åpnet. Dermed flyttes bare kostnadene fra tømming av sandfang til spyling av tette rør.

Når det styrtregner, tar det ikke mange minutter før en full overvannskum renner over av vann og slam. Da kan det raskt oppstå skader på bygg og anlegg.

I andre tilfeller kan avfallet ende opp på det kommunale renseanlegget, og da kan pumpene på renseanlegget bli ødelagt. For kommunens innbyggere fører dette til en stor kostnad, i form av økte vann- og avløpsavgifter. Kommunen kan enkelt finne ut hvor avfallet stammer fra, og da vil et gebyr dumpe ned i postkassen.

 

Hvem har ansvaret for å tømme sandfang?

Som grunneier er du ansvarlig for avfall som produseres på din eiendom. Det gjelder også avfallet i overvannskummen. Du må sørge for jevnlig vedlikehold av kummen og tømming av sandfanget, og for at avfallet blir levert på et godkjent mottak. Det gjelder uansett om det er en privat eiendom eller næringseiendom.

De fleste boligselskaper og private eiendommer må selv sørge for at overvannskummer blir vedlikeholdt, og at sandfang blir tømt. Dermed er de også ansvarlige for eventuelle skader som oppstår dersom sandfanget ikke tømmes forsvarlig. Det kan bli erstatningsansvar eller bøter dersom rør blir ødelagt, oversvømmelser oppstår eller farlig avfall / forurensning lekker ut i naturen.

 

Når bør sandfanget tømmes?

Det er flere faktorer som avgjør hvor ofte et sandfang må tømmes:

  • Hvor mye det er strødd om vinteren
  • Hvordan kummen ligger til – ligger den i bunnen av en bakke eller på flatmark?
  • Hvor mye grus og sand det er i området
  • Hvor tett trafikk det er i området
  • Hvor høy risiko det er for oversvømmelser i området

 

Slik vurderer du om sandfanget bør tømmes

Løft opp kumlokket og ta en visuell sjekk. Du bør få tømt sandfanget når ca. 50% av lagringsvolumet i kummen er fylt opp. Hvis slammet i kummen er nært utløpet, bør du bestille suge- og spylebil snarest.

 

Les også: Slamsugeroperatør Jan Erik er en av grunnene til at gatene på Østlandet ikke er fylt med vann: – Vi har ved flere tilfeller stått timesvis og hogget for å dele opp størknet masse.

 

Hvem kan hjelpe deg med å tømme sandfang?

Inngår du serviceavtale med et selskap som tilbyr suge- og spyletjenester, kan du være trygg på at jobben blir utført på en kostnadseffektiv og profesjonell måte – også når det haster.

En profesjonell aktør vil sørge for at utvendig røranlegg blir nullstilt. Mannskapet på suge- og spylebilen tømmer da overvannskummen og sandfang, og spyler rent innløp og utløp Samtidig utfører de en inspeksjon av overvannskummen for å sjekke at alt er i god stand.

Denne nullstillingen bør gjentas annethvert år, om ikke eiendommen driftes på en måte som krever mye sand. Da kan det være nødvendig med årlige sjekker.

 

Del dette innlegget
New call-to-action