Slik gjør du miljøvennlige innkjøp til byggeprosjektet

Slik gjør du miljøvennlige innkjøp til byggeprosjektet

Skrevet av Franzefoss
07. okt 2020 | 6 min read

Slik gjør du miljøvennlige innkjøp til byggeprosjektet

#RESIRKULERTBLOGGPOST


For at Norge skal nå sine klimamål, må bygg- og eiendomssektoren bidra til at den skadelige miljøpåvirkningen reduseres. Dette kan vi oppnå ved å gjøre bærekraftige innkjøp.

 

Byggenæringen spiller en nøkkelrolle på veien mot lavutslippssamfunnet. Ifølge bygg.no forbruker næringen 40 % av all energi, produserer 40% av alt avfall, og står for 40% av samlet ressursbruk.

Klima- og miljøvennlige innkjøp i byggenæringen handler imidlertid om mer enn å ta samfunnsansvar og oppfylle kravene til lavere energibruk og klimagassutslipp. Å gjøre bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren kan være bra for både omdømmet og økonomien. Dessuten kan det styrke og forbedre relasjonene til dine underleverandører og andre aktører i verdikjeden.

Ikke minst kan ambisiøse miljøkrav stimulere til innovativ utvikling av nye, fremtidsrettede løsninger.

 

Innkjøpsfunksjonen står sentralt i bærekraftige byggeprosjekter

Gjennom sin innkjøpsmakt har byggesektoren stor påvirkning på utslipp i industri-, transport-, energi- og avfallssektoren. Som innkjøpssjef spiller du derfor en sentral rolle i arbeidet med å gjøre BAE-næringen grønnere og mer bærekraftig. I denne artikkelen gir vi deg råd om hvordan du kan få til klima- og miljøvennlige anskaffelser i praksis.

Les også: Hva er bærekraftige byggeprosjekter?

 

Et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og anlegg

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) sikrer miljøtiltak som god luftkvalitet, lavt energiforbruk og lave utslipp. Dette er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom.

Kriteriene i BREEAM-NOR, som er en norsk tilpasning av manualen, er gjennomgående strengere enn ved generell bygningsoppføring. Dette for å sikre bærekraftig design og innkjøp, slik at bygget kan klassifiseres riktig.

Manualen i sin helhet kan du lese her.

 

Gjenvinningsgrad og sorteringsgrad

Med et mål om å oppnå 70 % materialgjenvinningsgrad i norsk byggebransje fra 2020 må det bli mer fokus på gjenvinning av materiell.

Det arbeides kontinuerlig med å få avfallsmengden ned, og sorteringsgraden opp. Målet er 85–90 % sorteringsgrad. Ved å ha høy sorteringsgrad kan du redusere lokal forurensning - og bedre ressursutnyttingen.

 

New call-to-action

 

Halvfabrikata – en miljøutfordring

Sammensatte produkter utgjør et dilemma i byggebransjen. Det er ofte to hovedmål knyttet til avfall, og disse kan virke mot hverandre: avfallsminimering og gjenvinningsgrad (sorteringsgrad).

Tiltak for å minimere avfallsmengde er ofte:

 • Planlegging av materialinnkjøp, slik at mest mulig kommer i riktig lengde mht. bruken (hvis f.eks. høyde innendørs er 2,40 meter, er det ugunstig om alle gipsplater leveres i tre meters lengde).
 • Riktig lagring av materialer, slik at minst mulig blir ødelagt
 • Bruk av halvfabrikata, i form av elementer og sammensatte produkter, etc.

Det er det siste tiltaket som er problematisk. Halvfabrikata reduserer avfallet som oppstår på byggeplassen, men det øker avfallsmengden som oppstår hos vareprodusenten. Videre kan sammensetningen medføre at råvarene ikke lar seg skille, og dermed ikke kan gjenvinnes.

 

Krav til leverandøren

 • Du som innkjøpssjef må ha en miljøbevisst tilnærming til håndtering av avfallsprodukter.
 • Leverandøren du velger, må derfor ha de nødvendige tillatelser fra miljømyndighetene til å håndtere avfallet ditt.
 • Spør også leverandøren om de har mulighet til å ta imot restavfall, og om de gjenvinner dette etter tilfredsstillende standard.
Om du ønsker å lese mer om avfallshåndtering og gjenvinning, har vi skrevet en artikkel om dette her.

 

Valg av miljøvennlige produkter

Det er viktig å velge produkter som ikke inneholder farlige stoffer, og som kan gjenvinnes. I tillegg er materialer klassifisert etter hvor miljøvennlige de er i bruk, innenfor de ulike materialtypene. Det er derfor mulig å kjøpe materialer som er klassifisert som mer miljøvennlige enn andre.

Når det gjelder tresorter, er sporbarhet et viktig element. Dette er prosessen som brukes for å spore veien produktet har hatt frem til din byggeplass. På denne måten kan du se hvor dine materialer kommer fra, fra produsent til forbruker, og finne klassifiseringen av produktet.

 

Klimavennlige energikilder

Det å sikre byggets energibruk i sitt livsløp, og legge til rette for et lavere energiforbruk, er et viktig punkt. Dette kan gjøres ved å installere energikilder som er fornybare, eller energieffektive.

 

Et eksempel:

Solcellepanel er et relevant supplement til tradisjonell energiforsyning, for å redusere den generelle energibruken. Solceller gjør energien i sollyset direkte om til elektrisitet, og designmessig har utviklingen kommet langt – nå kan du til og med få solcellepanel integrert i taksteinen.

Det finnes mange gode løsninger for klimavennlige energikilder på markedet. Her har vi satt opp en liste over andre energibesparende løsninger, som kan være relevante for en innkjøpsansvarlig å ta i betraktning.

 • Lavenergibelysning
 • Automatisert temperaturregulering
 • Optimalisering av ventilasjons- og varmeanlegg
 • Behovsstyrt belysning
 • Fjernvarme
 • Varmepumpe
 • Solvarme

 

Lokale leverandører

Det å velge materialer og produkter som er produsert lokalt og trenger kort reisevei for å nå prosjektet, vil telle inn på det totale klimautslippet for prosjektet. Som innkjøpssjef har du derfor muligheten til å påvirke dette ved å velge lokalt.

 

Økomerket strøm

Ved å velge en strømleverandør til prosjektet som gir en “fornybarhetsgaranti” – dvs. energi utvunnet fra eksempelvis vannfall, bølger, vind, tidevann, jordvarme, biomasse og direkte fra sola – vil kraftforbruket bli dekket inn av tilsvarende produksjon av fornybar energi. Slik velger du bort fossile energikilder som atomkraft, kullkraft og gasskraft.

Det kan du enkelt gjøre ved å ha en avtale med et strømselskap som tilbyr fornybarhetsgaranti. Her kan du se en liste over strømleverandører som tilbyr dette.

 

Miljøvennlige kjøretøy

Fra 1. januar 2014 kom det nye krav til utslipp fra tunge kjøretøy. Utslippskravet Euro 6 har som mål å redusere NOx-utslippet med opptil 80 %. Velger du en leverandør som har tunge kjøretøy produsert etter denne datoen, vil det bidra til lavere utslipp.

 

New call-to-action

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her