21. april 2022

Sjekkliste for god avfallshåndtering på byggeplassen

Del dette innlegget
Sjekkliste for god avfallshåndtering på byggeplassen
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Virksomheter har ansvaret for håndtering av avfall fra det oppstår til det leveres til godkjent avfallsmottak. Rutinemessig og systematisk gjennomgang av prosesser rundt dette er helt avgjørende for å holde oversikt og å se hvordan man kan bli bedre.

Vi har laget en sjekkliste du kan bruke for å komme i gang med systematisering av avfallshåndteringen din.


Gevinster ved god oversikt over avfallshåndtering

De er mange fordeler med å ha god oversikt over avfallshåndteringen sin. De viktigste er økonomiske besparelser, at rapporteringsarbeidet blir enklere og at man sikrer at lovkrav etterfølges. I tillegg vil god avfallshåndtering gi en mer ryddig byggeplass og et sikrere arbeidsmiljø, noe som kan redusere skader og sykefravær.


Skaff deg oversikt og kontroll over hele verdikjeden fra avfallet skapes til henting og gjenvinning.

 
Les også: Krav til kildesortering på byggeplassen


1. Lag avfallsplan og eventuelt miljøsaneringsbeskrivelse


Avfallsplanen gjør det lettere å utnytte de økonomiske og miljømessige besparelsene som ligger i en godt planlagt avfallshåndtering. Skaff deg oversikt over hvilke mengder avfall som vil bli produsert og hvilke krav som gjelder for håndtering, dokumentasjon og levering av avfallet. Det å lage tydelige prosesser for avfallshåndtering, og å ha et styringssystem for oversikt over levering, tidslinje, rapportering, gjør at man lett kan holde oversikten.


Avfallsplan kreves ved:
• nybygging over 300 m2
• riving og rehabilitering over 100 m2
• konstruksjon/anlegg som genererer mer enn 10 tonn avfall
For rive- og rehabiliteringsprosjekter med krav om avfallsplan, er det også krav om miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse. Miljøsaneringsbeskrivelsen skal inneholde oversikt over hvor helse- og miljøskadelige stoffer finnes, og en plan for hvordan stoffene skal håndteres.

 

Les også: Når skal avfallsplan brukes?2. Ta kontakt med avfallsselskap


Et avfallsselskap kan hjelpe deg med å planlegge avfallshåndteringen. De har kunnskap om avfallstyper, containere og annet utstyr for kildesortering, samt hvilke avsetningsmuligheter som finnes. Avfallsprisene kan variere, og det er derfor lurt å hente tilbud fra flere firmaer.
Ved valg av avfallsselskap bør det legges vekt på kompetanse og hvordan de vil følge opp prosjektet. Sett tydelige mål i samarbeid med avfallsleverandøren og påse at alle detaljer om avfallstyper, containerstørrelser, kildesortering og tømmefrekvens er dekket i en skriftlig avtale.

Gjør avtale med underentreprenører
Dersom det benyttes underentreprenører, bør avfallshåndteringen gjennomgås og kontraktsfestes med disse. Sørg gjerne for at feil håndtering av avfallet får konsekvenser, som for eksempel viderefakturering av avviksgebyr.


3. Planlegg sorteringen


Avfallsleverandøren vil også kunne hjelpe deg med å legge til rette for kildesortering. Å levere blandet avfall koster mer enn å levere ferdig sortert avfall, og dessuten er det tydelige krav til at minst 60 % av avfallet som leveres skal være kildesortert.


Ting å tenke på i planleggingsprosessen er hvor sorteringen skal foregå, hvordan skal avfallet oppbevares fram til avfallsselskapet henter avfallet, og hvordan skal avfallsbeholderne merkes for at det skal blir tydelig for de som arbeider med avfallssorteringen til daglig, osv.
Husk at kjøretøyene som henter avfallet har bestemmelser tilknyttet sikkerhetsradius. I tillegg bør du få oversikt over dimensjonene på containere og beholdere du skal bruke.
4. God informasjon til ansatte


Alle som jobber på byggeplassen må få informasjon om avfallsplanen og tydelig beskjed om hva som forventes, hvilket avfall som skal kastes hvor og hvordan avfallet skal håndteres. Gjør avfallssortering til et tema på byggemøtene og gjenta budskapet om sortering på vernerunder, i møter o.l.

 

Les også: Bransjeløsning for bygg og anlegg5. Kommunikasjon med avfallsselskapet


Gode rutiner for kommunikasjon med avfallsselskapet er viktig for å finne forbedringspunkter og ha kontroll med hvor mye avfall som er levert, sorteringsgrad, hentefrekvenser og oppfølging av avtaler. Be om månedlige avfallsstatistikker og at avviksmeldinger skal sendes umiddelbart dersom de mener at avfallet er for dårlig sortert.
Med gode rutiner og en solid plan for avfallshåndtering, sikrer man oppfølgning av lovverk og rapportering.

Del dette innlegget

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next