14. mars 2022

Mottak og gjenbruk av stein

Del dette innlegget
Mottak og gjenbruk av stein
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

I dag er stein i ferd med å bli en mangelvare flere steder, spesielt i byer og tettbygde strøk der behovet er størst. For å drøye de eksisterende ressursene og sikre tilgang for fremtidige generasjoner, er det viktig at vi gjenbruker så mye som mulig.

Etterspørsel 

Franzefoss Pukk AS mottar etter avtale ulike materialer som betong, asfalt, grus, gravemasser og rene steinmasser. Disse bearbeides og selges ut igjen som godt egnede gjenbruksprodukter til forskjellige formål. 

Arbeidet med mottak og gjenbruk av fremmedstein kan bidra til å dekke etterspørselen, og samtidig bidra med kortreist stein. Franzefoss har i flere år tatt imot materialer fra byggeprosjekter for å prosessere og selge ut igjen. Vi er i tillegg delaktig i større prosjekter som ser på hvordan man kan utnytte returmasser bedre.

Riktig kvalitet

For oss er det viktig å bruke riktig steinkvalitet på riktig sted, for å bidra til en mer bærekraftig bruk av ressursene. Våre geologer vurderer alle masser som skal tas imot, for å finne riktige bruksområder. Vi setter krav til kundene som skal levere massene, slik at vi får best mulig materialutnyttelse. Blant annet skal steinmassene være frie for forurensninger som oljesøl og jord. Vi har også regnet på hvor mye stein vi kan ta inn på våre anlegg, slik at vi kan bidra til å løse behovet for massehåndtering.

Les mer om: Derfor er riktig kvalitet på pukk og grus viktig

Bærekraft

Mottak og gjenbruk av fremmedstein gjør at vi kan spare egne ressurser. De fleste av pukkverkene våre bryter stein av svært god kvalitet, som bør spares til industritilslag og prosjekter som krever topp standard. Å ta imot stein av lavere kvalitet som kan gå til prosjektene uten like strenge krav, er en stor fordel og mer bærekraftig bruk av ressursene. Dette vil blant annet redusere mengden som deponeres.

Samfunnets beste valg

Franzefoss jobber daglig med å leve opp til sin visjon: Samfunnets beste valg, og har startet arbeidet med å få på plass en optimal bærekraftstrategi basert på FNs bærekraftmål. Ombruk av stein og masser vil støtte opp om målene, der både vi og våre kunder blir aktive bidragsytere for at naturressurser og produkter forblir i verdikjeden lengst mulig.

 

Les mer og ta kontakt her

 

Del dette innlegget

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next