Kildesortering i kontorbygg: Dette må du huske på

Kildesortering i kontorbygg: Dette må du huske på

Skrevet av Franzefoss
17. feb 2021 | 3 min read

Kildesortering i kontorbygg: Dette må du huske på

På arbeidsplassen som hjemme oppstår det avfall som skal kildesorteres. Kildesortering på jobben bidrar til en mer ryddig og strukturert arbeidsplass og gir samtidig signaler om at dere er miljøbevisst. Ved å ha en tydelig strategi for avfallshåndtering viser dere for de ansatte at de arbeider i en bedrift eller organisasjon som tar samfunnsansvar.

De vanligste avfallstypene som blir kildesortert i kontorbygg, er gjerne papp og papir, plast, EE-avfall, matavfall og restavfall,

Kildesortering i kontorbygg kan være like enkelt som kildesortering i hjemmet, men det er noen ting du må være ekstra oppmerksom på – for eksempel behovet for makulering av dokumenter som inneholder sensitiv informasjon.

Bruk en komprimator

I kontorbygg oppstår det særlig mye papp og papir. Dette kan enten være pappesker etter leveranser av kontormøbler, reklamemateriell eller datautstyr, eller papir etter dokumentutskrifter, fakturaer eller anbud.

Det kan være lurt å ha en egen avfallsbeholder for papp på arbeidsplassen. Har dere store volum, kan det lønne seg å ha en komprimator stående også. En komprimator presser pappen sammen, slik at beholderen rommer mer, og at den ikke trenger og tømmes så ofte. Dette er både miljøvennlig og økonomisk.

Overhold GDPR med sikkerhetsmakulering

For å unngå brudd på personvernet må dere ha sikre makuleringsrutiner for sensitive og konfidensielle papirdokumenter (kontrakter, anbudsdokumenter, fakturaer, brev fra offentlige etater, o.l.) og elektroniske lagringsmedier (disketter, CD-er, DVD-er, o.l.).

For å sikre at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie, må dere ha en plombert sikkerhetsbeholder de ansatte kan kaste slike dokumenter i. Når beholderen er full, sendes den til et godkjent makuleringsanlegg, hvor dokumentene saksekuttes og gjøres uleselige.

Les mer: Krav til kildesortering og avfallshåndtering i 2021

Uten-navn-1-3

Ta med deg de gode rutinene på jobben

Har dere kantine eller småkjøkken på arbeidsplassen, er det også en idè å sortere matavfall. Her skal ikke bare matrester etter lunsjen, men også kaffegrut og teposer. Dette kan kastes i gjennomsiktige poser, i motsetning til i de grønne matavfallsposene hjemme. 

Hvis dere har større mengder plast etter emballasje, plastflasker uten pant og lignende, er også dette enkelt å sortere ut – det kastes i gjennomsiktige sekker.

Ikke glem farlig avfall

Farlig avfall er mer enn olje og maling, og finnes også i kontorbygg. Det kan være lysstoffrør og -pærer, batterier og blekkpatroner fra kopimaskiner. Farlig avfall kan skape store miljømessige konsekvenser dersom det havner på avveie eller behandles uforsvarlig.

Det er bedriften som genererer avfallet, som har ansvaret for å håndtere det forskriftsmessig. Derfor må dere ha gode rutiner for oppsamling av farlig avfall. 

Det kan være lurt å ha en høy kasse til lysstoffrør, en rød boks til batterier, lyspærer og mindre artikler, samt et bur til kabler og lignende.

Les mer: Alt du trenger å vite om kildesortering

 

New call-to-action

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her