Franzefoss utfører tankvask

Franzefoss utfører tankvask

Skrevet av Franzefoss
11. aug 2021 | 5 min read

Franzefoss utfører tankvask

Felles for alle tanker, uavhengig av hvor de befinner seg og hva de inneholder, er at de må rengjøres og kontrolleres. Dette er en prosess som krever personell med mye kunnskap og erfaring.

Franzefoss tilbyr denne tjenesten, og i denne artikkelen forklarer vi hvordan dette utføres og hva våre kunder må tenke på.

 

Tanker rengjøres mellom hvert oppdrag

Et kjent scenario for de fleste som jobber på et havne- eller industrianlegg: Et forsyningsfartøy, rigg eller lignende legger til kai og har behov for tankvask for å klargjøre tanken til nytt oppdrag. Da må tanken inspiseres, kontrolleres og evt. rengjøres. Skal det byttes fraksjon på tanken til neste oppdrag kan en dårlig rengjøring forurense den nye fraksjonen. Skal tanken kontrolleres for inspeksjon eller periodisk kontroll må også tanken rengjøres grundig før kontroll kan iverksettes.

 

Slik foregår tankvask

Trygg og effektiv rengjøring av tanker forutsetter høy kompetanse hos personell og arbeidsleder, uansett om tanken står på fartøy, rigger eller anlegg.

Ved manuell rengjøring entrer profesjonelle operatører tanken, enten gjennom manneluker i topp eller i bunnen av tanken. Før noen entrer tanken, må det foretas gassmåling for å sikre at forholdene er trygge nok til å jobbe i. Personellet som går inn i tanken er spesialister med lang erfaring innen tankvask. De er ikledd verneutstyr etter forholdene og bruker friskluft dersom det er nødvendig. Friskluft kan bæres på rygg eller tilføres via friskluftskompressor og slanger til operatørens masker.

Veggene i tanken er ofte gjørmete og/eller oljete og må spyles og rengjøres grundig. Personellet vil alltid praktisere den mest effektive metoden for å rengjøre tanken. For arbeider i store tanker kan det være behov for stillas. Personellet bruker en høytrykkspyler for å løsne avfall fra vegger og bunn i tanken. En slamsuger suger opp avfallet og transporterer dette til et godkjent avfallsmottak. 

I enkelte tanker kan sugeslangen kobles direkte på tanken, slik at restene og det forurensede vaskevannet suges opp gjennom en rørgate/ventil i tanken. 

Les også: Krav til håndtering av oljeutskillere

Tørrsuging 

Ved tørre fraksjoner som sement, bruker vi en tørrsuger.

Tørrsugeren kobles opp mot losse linen på det aktuelle fartøyet/tankparken,

erfarent personell entrer inn i tanken og koster ned avfall fra tak og vegger til ønsket renhetsgrad.  

Rengjøring av tanker er ofte forbundet med korte tidsfrister. Dette gjelder spesielt når skip ligger til kai, eller på et verft, der det er kostbart å ligge ankret opp. I tillegg er det et kostbart for båteieren hver time båten ikke er i bruk. Så effektivitet er høyt verdsatt når det gjelder tankvask.

Ved rengjøring av en tank produseres det mye vaskevann, og dette forurenses med fraksjonen som har vært på tanken. Vannet suges opp av våre slamsugere som kjører avfallet til godkjent deponi eller behandlingsanlegg. Avstander er et sentralt element for gjennomføringen. 

 

Ved bestilling av tankvask må du vite følgende: 

1. Hva behøves av tillatelser for å komme inn på arbeidsområdet.

2. Størrelsen på tanken(e)?

3. Hva slags fraksjon(er) har vært i tanken(e)? 

4. Tidsfrist for ferdigstillelse?

Er du usikker på hvor ren tanken må være, kan vi bidra med hjelp til å finne ut av det. Det viktigste er at du vet hva slags fraksjon som skal på tanken neste gang. 

Størrelse på tanken og fraksjon gir oss grunnlag for å estimere tidsbruk på oppdraget. Dersom tiden er knapp, tilpasser vi antall personer som skal utføre oppdraget. 

Ved store prosjekter med korte frister er det vanlig at personellet deles opp og arbeider i skift gjennom natten for å få tanken klargjort for nytt oppdrag.

Les også: Tømming av sandfang og gatesluk

Etter at tankvasken er utført

 Når tanken er spylt og rengjort og avfallet sugd opp på slamsugerne, vil kunde befare arbeidene som er utført. Det er kundens ansvar å inspisere arbeidet og godkjenne dette.

 Det forurensede spylevannet er klassifisert som farlig avfall og må deklareres

Les også: Slik kommer du i gang med elektronisk deklarering

Dersom kunden har andre tanker tilgjengelig, kan vi om ønskelig flytte avfall fra en tank til en annen. 

 

Hva skjer med det forurensede vannet fra tankvasken?

Franzefoss tar imot og behandler vaskevannet. 

Vi sikrer at avfallet blir håndtert riktig. I denne prosessen benyttes termiske, biologiske og kjemiske renseprosesser til å gjenvinne avfallet tilbake til vann og olje. Vannet slippes ut igjen og oljen er godkjent som energibærer. Gjenværende tørrstoff går til deponi. 

Vi tilbyr tankrengjøring på alle typer tanker på; fartøy, rigger, forsyningsfartøy, tankanlegg og raffinerier.

 

 

New call-to-action

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her