5 viktige faktorer ved valg av pukkleverandør


5 viktige faktorer ved valg av pukkleverandør

Franzefoss | 31. okt 2019
3 minutter lesetid


Når du skal orientere deg i jungelen av pukkleverandører, kan det være vanskelig å vite hva du skal se etter for å finne den som passer prosjektet ditt best. 

I denne artikkelen lister vi opp noen faktorer som kan hjelpe deg å navigere mellom de ulike tilbyderne.

 

Tilgjengelig fagfolk

En god leverandør har fagfolk tilgjengelig, slik at du kan presentere dine behov, stille spørsmål, få hjelp og veiledning. Selv den mest erfarne innkjøper kan ha behov for å diskutere ulike løsningsforslag. Da er det nyttig fint at leverandøren tilbyr hjelp til alt fra å regne ut mengden pukk, detaljer rundt transport og levering, til hva slags pukk som er best egnet for ulike områder av prosjektet.

 

Muligheter for ulike typer pukk

Pukk produseres av ulike bergarter, og vil både se og oppføre seg ulikt etter hvilken bergart den består av. Også de mekaniske egenskapene, og dermed det ideelle bruksområdet, varierer med ulike typer pukk. Mange byggeprosjekter har behov for flere pukkvarianter, så her er det en fordel å finne en leverandør som kan tilby et variert utvalg.

 

Transport

Dersom pukken skal fraktes til deg bør du sørge for at leverandøren har leveringsmuligheter. Du bør også sjekke opp at aktøren du vurderer, er kvalitetsgodkjent som leverandør for nordiske transportselskap (TransQ).

For å unngå høye transportkostnader og karbonavtrykk bør du velge en leverandør som er i nærheten.

 

Sertifiseringer

Lista over mulige sertifiseringer er lang og omfattende, men for å unngå å kjøpe “katta i sekken”, er det noen sertifiseringer du bør forvente og kreve at pukkleverandøren din har:

TransQ viser at aktøren er kvalitetsgodkjent som leverandør for nordiske transportselskap.

Startbank viser at leverandøren er registrert i bygg- og anleggsnæringens leverandørregister, noe som gir deg som innkjøper en forsikring om at den du kjøper tjenester og produkter av, innfrir en rekke objektive seriøsitetskriterier. 

Miljødeklarasjonen Environmental Product Declaration (EPD)

En EPD er et dokument verifisert og registrert av en tredjepart, der du finner informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. EPD er basert på internasjonale standarder.

Forskjellige NS-EN-sertifiseringer

Ulike formål har egne sertifiseringer, så forsikre deg om at leverandøren faktisk er sertifisert opp mot riktig område. Er du for eksempel ute etter materialer til betong, skal leverandøren være sertifisert opp mot kontrollrådet for levering av materialer til betongformål, iht. NS-EN 12620. Det samme gjelder for asfaltformål (NS-EN 13043) og materialer egnet til ubundet bruk (NS-EN 13242).

 

CE-merking

Pukk skal, i likhet med andre byggeråstoffer som sand og grus, kvalitetssikres i henhold til formålet. Dette betyr at alt materiale som benyttes i vei, betong, asfalt eller annet byggverk, skal være CE-merket før det kjøres til byggeplassen. I tillegg skal hver fraksjon ha en ytelseserklæring. Sørg derfor for at leverandøren kan fremvise CE-dokumentasjon før produktene er på vei til deg.

 

New call-to-action

 

Andre leste også