Pukk og grus  

Bondkall

Trondheimsveien 658, 0964 Oslo, Norge

Åpningstider

Kundesenter

Mandag - torsdag 06:30 -15:00
Fredag - 06:30 -13:00
Lørdag - søndag Stengt

Opplastertjeneste

Mandag - onsdag 06:30 -18:00
Torsdag - 06:30 -16:00
Fredag - 07:00 -13:00
Lørdag - søndag Stengt

Hente selv? Vi tar kun Vippsbetaling. Pris per henger kr 450, pris per bøtte/sekk kr 100. Ta med egen spade, henger bøtte/sekk.

Om anlegget

Franzefoss Pukk avd. Bondkall produserer pukk og grus basert på stedlig ressurs (syenitt) og innkjørt stein fra lokale prosjekter. Anlegget mottar også asfaltflak fra entreprenører for knusing og gjenbruk.

I tillegg er Grønn Vekst Norge etablert på anlegget med utsalg av miljøvennlig jord og jordprodukter. For bestilling av jord, ta direkte kontakt med Grønn Vekst Norge.

På grunn av sesongsvingninger og variasjoner i etterspørselen kan produktutvalget variere noe i løpet av året. Vi tar derfor forbehold om at noen produkter kan ha leveringstid.

Franzefoss deklarerer og CE-merker alle produkter i henhold til gjeldende produktstandard og myndighetskrav fra Direktoratet for Bygg Kvalitet (DiBK).

Transport: Vi formidler gjerne transport. Kontakt oss for pris og bestilling.

SELVBETJENING PRIVATHENGERE:

Selvbetjening privatpersoner Bondkall-2

Vi har kun selvbetjening med et utvalg av sand og pukk, og vi tar kun Vippsbetaling.

Pris per henger - kr 450
Pris per bøtte/sekk - kr 100
Gjelder i "kiosk" ved innvekta nede

Ta med egen spade, henger eller bøtte/sekk.

Foreløpig tilgjengelig utvalg er:

  • 0/4 mm natursand/sandkassesand
  • 0/4 mm (rød)
  • 2/4 mm (grå)
  • 4/8 mm (rød)
  • 8/11 mm (grå)
  • 8/16 mm (rød/grå)

Utvalget kan endres i løpet av sesongen.

Kontakt oss

Varer på dette anlegget

Pukk
Maskinsand
Subbus
Grove masser
Natursand NB! 0/4 og 0/8
Gjenbruk
Jord

Naboinformasjon

FÅ NABOVARSEL

Prisliste 2023
Prisliste 2023 Last ned
Rystelser Trondheimsvn. 619 vest
Vibrasjonsprotokoll april 2020 Last ned
Rystelser Trondheimsvn. 619 øst
Vibrasjonsprotokoll april 2020 Last ned
Rystelser Bånkall gård
Vibrasjonsprotokoll april 2020 Last ned
Rystelser ST1 bensinstasjon
Vibrasjonsprotokoll april 2020 Last ned
Rystelser Steinbråten 14
Vibrasjonsprotokoll april 2020 Last ned
Referat fra nabomøte 01.10.2021
Nabomøte Lierskogen 2021 Last ned