Pukk og grus

Natur


Tonnkalkulator finner du nederst på siden.

Størrelse

Fra 0/4 til uharpet og kulestein

Salgsenhet

Tonn

Naturgrus kommer fra naturlige prosesser der isbreer og elver bearbeider og transporterer materialet før det avsettes som løsmasser. Sandkornene har blitt slipt i prosessen, og har derfor en rundere form enn knust fjell. Naturgrus egner seg til for eksempel sandkasser, gårdsplasser og som dekorstein.

Tonnkalkulator

Kalkulatoren angir et veiledende volum i løs vekt, før komprimering. Det faktiske tonnbehovet vil variere ut fra fasthet i underlag/sidevegger og komprimering. Variasjoner i fuktinnhold kan også påvirke vekten.

Beregn kubikkmeter (m³)

Kubikkmeter (m³) *

Spesifikasjon *

Velg anlegg
Estimert antall tonn

0