Pukk og grus

Grove masser

Tonnkalkulator

Kalkulatoren angir et veiledende volum i løs vekt, før komprimering. Det faktiske tonnbehovet vil variere ut fra fasthet i underlag/sidevegger og komprimering. Variasjoner i fuktinnhold kan også påvirke vekten.

Beregn kubikkmeter (m³)

Kubikkmeter (m³) *

Spesifikasjon *

Velg anlegg
Estimert antall tonn

0