Fristen for å søke på fond og stipend går ut 1. september


Fristen for å søke på fond og stipend går ut 1. september

Franzefoss | 26. aug 2020
2 minutter lesetid


I vår ble utdelingen av stipend og fond dessverre utsatt på grunn av koronakrisen. Vi minner om ny søknadsfrist som går ut 1. september.

Franzefoss ønsker å gi et positivt bidrag til samfunnet gjennom å støtte skole, utdanning, idrett og kultur. Dette gjør vi gjennom Franzefoss-stipendet og Franzefoss-fondet som deles ut en gang per halvår. Natur og miljø, mangfold, integrering og kommunikasjon mellom mennesker er viktige kriterier for tildeling av midler.

Franzefoss-stipendet er spesielt innrettet mot unge talenter og utøvere som utmerker seg på områder som vanligvis får liten oppmerksomhet, og som fortjener ekstra støtte og motivasjon. Unge idrettsutøvere, musikere og talenter innen kultur, teknologi og vitenskap kan søke Franzefoss-stipendet. Beløpsgrensen for stipend er kr 10.000 per søknad.

Franzefoss-fondet tildeler sponsormidler til klubber, lag eller organisasjoner som utgjør en forskjell. Målet er å inspirere til god innsats og målbevisst satsing, og å bidra til et bedre lokalsamfunn. Beløpsgrensen for fond er satt til kr 20.000 per søknad.

 

Les mer og send søknad om stipend eller fond her.

 

Andre leste også