Nå får du 1000 kroner for det gamle båtvraket


Nå får du 1000 kroner for det gamle båtvraket

Franzefoss | 13. jan 2020
2 minutter lesetid


 

Miljødirektoratet har godkjent Franzefoss Gjenvinning AS som mottaker for behandling av kasserte fritidsbåter. Det betyr at båteiere nå kan få utbetalt 1000 kroner i vrakpant når den kasserte fritidsbåten leveres til gjenvinning hos Franzefoss.

- Kasserte fritidsbåter som hensettes eller dumpes i havet er en betydelig kilde til marin forsøpling og forurensning. sier Bodil Eggen, ytre miljøsjef i Franzefoss.

For eksempel kan bunnstoff i skrog inneholde farlige stoffer, og båter som er laget av komposittmaterialer vil føre til mikroplast i havet dersom de dumpes og brytes ned over tid.

Viktig for miljøet

Gamle båtvrak skal leveres til sanering hos et godkjent avfallsmottak, slik at materialene blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. Det vil si at så mye som mulig går til materialgjenvinning, mens materialer som ikke kan gjenvinnes går til energiutnyttelse og farlige stoffer tas ut av kretsløpet.
- Slik hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast, samtidig som vi oppnår reduserte klimautslipp og andre positive miljøeffekter av at ressursene i avfallet resirkuleres, forteller Bodil.

Les: Miljøsanering av fritidsbåter

Få 1.000 kroner

Alle som leverer fritidsbåter til gjenvinning kan få utbetalt 1000 kroner gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Ordningen gjelder for alle fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15,00 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt. Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk inngår også i ordningen.

Gratis levering

Det er gratis å levere inn små fritidsbåter til gjenvinning hos Franzefoss, men båteier må dekke transportkostnadene til anlegget. På Miljødirektoratets sider finner du skjema som må fylles ut. Ta med deg ferdig utfylt papirskjema til et godkjent avfallsmottak, og lever båten. Mottaket vil da signere eller stemple skjemaet. Kun én båt per skjema.

Oversikt over hvilke anlegg som tar imot  kasserte fritidsbåter finner du her. Ta kontakt med anlegget på forhånd for å avtale tid for levering.

 

 

Andre leste også