Franzefoss Gjenvinning og Resirqel skaper sømløs sirkulærøkonomi i byggebransjen!

Del dette innlegget
Franzefoss Gjenvinning og Resirqel skaper sømløs sirkulærøkonomi i byggebransjen!
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Fra 1. juli 2023 må man iht. Byggteknisk forskrift (TEK17) kartlegge ombrukbare bygningskomponenter i yrkesbygg og boligblokker før riving eller rehabilitering. Resirqel har spisskompetanse på ombrukskartlegging og Franzefoss Gjenvinning på industriell gjenvinning og håndtering av byggematerialene, og sammen bygger de sømløs sirkulær økonomi i byggebransjen.

 

Utslipp fra nye byggevarer i Norge tilsvarer ca. 4 millioner tonn CO2-ekvivalenter 
årlig. Samtidig produserer sektoren over to millioner tonn avfall hvert år. Sirkulære løsninger kobler disse materialstrømmene sammen. 

Skaper helhet med ulik rolle i sirkulærkjeden 

Avfalls- og gjenvinningsaktøren Franzefoss Gjenvinning vil være med å utvikle Resirqel videre sammen med dagens eiere. Gjennom det strategiske samarbeidet ønsker begge parter å legge til rette for en industriell satsning på ombruk av byggematerialer.

– Ambisjonen er å utvikle gode og konkrete tjenester i ombruk og tilrettelegge for infrastruktur ved innsamling av ulike materialer. 

– Franzefoss Gjenvinning og Resirqel vil være en viktig samfunnsaktør og pådriver i bransjen rundt overgangen fra lineær til sirkulær økonomi, forteller Øyvind Moen, daglig leder i Franzefoss Gjenvinning. 

IMG_4621

Øyvind Moen, daglig leder i Franzefoss Gjenvinning sammen med Lene Westeng, daglig leder i Resirqel.

Resirqel – ledende på ombrukskartlegging 

– Vi var tidlig ute med forskning og utvikling av ombruk i byggebransjen, forteller daglig leder i Resirqel, Lene Westeng. – Og i august i år fikk vi et stort klapp på skulderen for arbeidet vi gjør, ved at vi ble kåret til vinner av Oslo miljøpris 2023. 

– Hos oss får byggebransjen kurs, rådgivningog metodeverktøy til ombrukskartlegging. – Resirqel har kartlagt over 150 bygninger, med egenutviklede metoder som er publisert i en rekke forskning og utviklingsprosjekter. 

– Vi tilbyr ombrukskartlegging som oppfyller både TEK17, og mer ambisiøse mål som f.eks. krav i BREEAM og FutureBuilt. 

– Når vi nå har alliert oss med Franzefoss Gjenvinning får kundene tilgang til hele prosessen, inkludert materialgjenvinningen i en industriell skala. 

– Vårt fokus er å levere ombruk i praksis, avslutter Lene Westeng. 

Les mer og book en ombrukskartlegging her: Ombrukskartlegging

Del dette innlegget